Headlines
20-06-17

- Twee mislukte islamitische aanslagen op Britse kinderen en station Brussel

- Vredesmars 'tienduizenden' Europese moslims compleet debacle: Slechts 250 deelnemers
 


19-06-17

- 'VS legt enorme voorraden aan voor komende grote wereldcrisis'
 


18-06-17

- Wetenschappers vrezen spoedige uitbarsting Yellowstone supervulkaan VS
 


17-06-17

- 10 Amerikaanse staten scheiden zich officieus af van VS om klimaatbeleid
 


16-06-17

- Breekt Trump na Parijs ook met riskante klimaatmanipulatie door chemtrails?
 


15-06-17

- Omvolking Europa komt op stoom: Immigratie in jaar tijd met 48% gestegen
 


14-06-17

- Global warming wetenschappers poolcirkel geblokkeerd door extreem veel ijs
 


13-06-17

- Golfstaten overwegen militaire actie tegen Qatar, dat beschermd wordt door Turkije
 


12-06-17

- Verkoop elektrische auto's stort zonder torenhoge subsidies compleet in
 


11-06-17

- Het Vierde Keerpunt: Westen op rand van periode vol chaos en geweld
 


10-06-17

- Bizar toeval? Auto rijdt op mensen bij Amsterdam CS in, 8 gewonden

- Terreuroorlog in Duitsland: Dagelijks 10 aanvallen met messen door migranten
 


09-06-17

- Europa krijgt rekening van $ 2,5 biljoen om klimaatbeleid India te betalen
 


08-06-17

- Oud FBI directeur Comey geeft toe zelf Witte Huis memo's naar de pers te hebben gelekt

- Jihadleger in Europa telt dankzij immigratie al 66.000 toekomstige terroristen
 


07-06-17

- Zweedse kliniek mag slachtoffers verkrachting niet meer behandelen, enkel nog migranten

- Campagne 'Cultuur onder Vuur': Teken petitie om verplicht moskeebezoek schoolkinderen te stoppen
 


06-06-17

- 'Nederlanders binnen één generatie in minderheid bij huidige jaarlijkse immigratie'
 


05-06-17

- Putin in gesprek met NBC: 'Zijn jullie soms allemaal je verstand kwijtgeraakt?'
 


04-06-17

-34 doden in 3 maanden: ISIS heeft dankzij immigratie vrije hand in Engeland

- 'Dit is voor Allah': Opnieuw terreuraanslagen in Londen
 


03-06-17

- Justitie onderzoekt opnieuw Wilders om 'islam is haatideologie' uitspraak
 


02-06-17

- Trump blokkeert droom van globalisten: een totalitaire VN wereldregering
 


01-06-17

- Trump uit Klimaatakkoord Parijs: Dit is waar de VS nee en de EU ja tegen zegt
 


31-05-17

- Italiaanse maffia verklaart migranten de oorlog
 


30-05-17

- De instorting van Frankrijk: Wordt Macron door globalisten gebruikt voor oorlog tegen Rusland?
 


29-05-17

- Ramadan bloedbad: Christenen Egypte afgeslacht na weigeren bekering tot islam
 


28-05-17

- Merkels CDU in 2002: Nog meer immigratie zal burgeroorlog veroorzaken
 


27-05-17

- Poolse premier over moslimterreur: Europa, sta op, of jullie kinderen zullen dagelijks worden vermoord
 


26-05-17

- Paus geeft Trump klimaat encycliek die miljarden mensen wil doen verdwijnen
 


25-05-17

-  Vorming EU leger onder Duitse leiding in alle stilte begonnen
 


24-05-17

- Regering Catalonië dreigt met onmiddellijke afscheiding van Spanje
 


23-05-17

-  Trump over aanslag Manchester: Tijd om deze ideologie totaal te vernietigen

19 doden bij aanslag in Manchester; Politie vermoedt zelfmoordterrorist - UPDATE 02.40 uur
 


22-05-17

-  EU kijkt toe terwijl Saudi Arabië en Turkije op de Balkan het Kalifaat oprichten
 


21-05-17

- Moslim verkrachtingsbende gooide Britse kinderseksslavinnen in vleesvermaler
 


20-05-17

-  In sommige wijken Parijs is 100% jonge vrouwen aangerand door migranten
 


19-05-17

- Dorp bij Wenen weigert migranten na groepsverkrachting 15 jarig meisje
 


18-05-17

-  EU sponsort deze propaganda video die moslims oproept naar Europa te komen
 


17-05-17

- Deep State en massamedia gaan vol voor staatsgreep tegen Trump
 


16-05-17

-  Rusland: 'Absolute onzin' dat Trump geheime Israëlische info naar ons gelekt heeft

- 'Amerikanen verantwoordelijk voor verspreiding WannaCry gijzelvirus'
 


15-05-17

-  Facebook begonnen met blokkeren kritische berichten over islam
 


 

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

David Wilkerson: De komst van Jezus Christus is nabij
David Wilkerson: De komst van Jezus Christus is nabij
9 maanden na Wilkersons waarschuwing voor wereldschokkende calamiteit 

 
9 maanden geleden waarschuwde Wilkerson voor een wereldschokkende calamiteit. 9 a 10 maanden vóór 9/11 gaf hij een vergelijkbare waarschuwing.
 
Naast een groot aantal anderen konstateert ook de wereldbekende christelijke voorman David Wilkerson dat we daadwerkelijk in de 'laatste dagen' leven en de komst van Jezus Christus nabij is. Daarbij bekritiseert hij de zogenaamde 'spotters', die beweren dat we ons daar niet mee bezig hoeven houden omdat Jezus' terugkomst al eeuwen zou worden verwacht, of dat Hij reeds -spiritueel- gekomen zou zijn.
Wilkerson haalt hierbij een treffend voorbeeld uit de Bijbel aan:
 
'Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van (onze) Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.' (2 Tessalonicenzen 2:1-2)
 
Deze tekst wordt volgens Wilkerson vaak door 'spotters' (de Bijbelse benaming voor christenen die weigeren zich hiermee bezig te houden en gelovigen die dit wél doen, vaak belachelijk maken) gebruikt bij hun argumentatie, dat er al tijdens de eerste gemeenten mensen waren die dachten dat Jezus snel zou terugkomen, en dat Paulus tegen hen zei: 'Maak je daar geen zorgen over, hou je daar niet mee bezig.'
 
Dat is echter niet wat er in de originele Griekse grondtekst staat. Het kernwoord betekent namelijk: '... dat gij niet uw bezinning verliest of in onrust verkeert.... alsof de dag des Heren reeds is gekomen.' De leden van de gemeente in Tessalonica waren van slag, omdat ze dachten dat Jezus al teruggekomen was*, en zij die dag gemist hadden. Paulus stelt hen echter gerust:
 
'Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet...' (2:3)
 
Paulus nam dus de angst van de Tessalonicenzen dat Jezus al teruggekomen zou zijn, weg door te stellen, dat er éérst twee belangrijke zaken zouden moeten gebeuren. Wat was dus Paulus' belangrijkste standpunt ten aanzien van de terugkeer van Jezus Christus?:
 
'Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil (Eng. salvation = behoudenis, redding) is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij.' (Romeinen 13:11-12)
 
Kom in beweging! zegt Paulus hier volgens Wilkerson, en wees niet lui, want Jezus komt terug voor degenen die Hem verwachten. Sceptici zouden vervolgens kunnen wijzen op Paulus' eigen woorden. Eerst moet toch de grote afval komen, de antichrist op het toneel verschijnen, zitting in de Tempel nemen en van ieder mens eisen dat zij hem aanbidden?
 
Wilkerson schrijft dat christenen doelbewust blind moeten zijn om de onvoorstelbare afval die over de hele wereld plaatsvindt, te ontkennen. Aan alle 'kanten' van het christendom keren mensen de Bijbel en hun geloof de rug toe, volledig of gedeeltelijk (door middel van valse leringen). De 'afval' waar Paulus over sprak, is overduidelijk begonnen en vér gevorderd.
 
En wat betreft de antichrist? Kijk wat de Bijbel hier over zegt:
 
'Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.' (1 Johannes 2:22)
 
Volgens Johannes is iedereen die de Vader én de Zoon ontkent, de 'antichrist'. Johannes geeft tevens aan, dat een forse toename van het aantal 'antichristen' het bewijs is dat we in de allerlaatste dagen leven. Met andere woorden, concludeert Wilkerson: Niets staat de terugkomst van Jezus Christus nog in de weg!(1)

* De Griekse grondtekst bewijst tevens dat de in sommige kerken gepredikte leer, dat Christus reeds teruggekomen is of nog zál terugkeren, niet zichtbaar maar slechts als 'Geest', niet correct kan zijn. De tweede variant heeft overigens opvallend veel overeenkomsten met de New Age leer van de komst van het 'Christus bewustzijn' of de 'Christus Geest', waardoor wij allen in 'kleine Christussen' zullen veranderen. Het behoeft dan ook geen verbazing dat in de (moderne) kerken waar dit geleerd wordt, er geen ruimte is voor God's oordeel over de Aarde zoals uitgebreid beschreven in o.a. Openbaring, noch voor de letterlijke, fysieke terugkeer van Jezus op Aarde en specifiek op de Olijfberg bij Jeruzalem.
 
9 maanden later
Negen maanden geleden kwam Wilkerson met een urgente waarschuwing voor een 'wereldschokkende calamiteit', die zelfs de meest Godvrezende christenen totaal van hun stuk zou brengen. Volgens Wilkerson is het geduld van God met de wereld zo goed als op, en zal hij binnenkort Amerika en de naties gaan oordelen vanwege hun enorme zonden.(2)
 
Sommigen merkten al op waar die 'wereldschokkende calamiteit' dan blijft. Bedenk echter, dat Wilkerson ooit een gedetailleerd (gepubliceerd en dus te verifiëren) visioen kreeg over de aanslagen van 9/11 op New York. Deze waarschuwing gaf hij destijds 9 a 10 maanden van tevoren, dus eind 2000. Het enige wat Wilkerson mis had was zijn uitleg van het visioen; hij 'zag' de enorme gelige stofwolken die onstonden na het instorten van de Twin Towers, en concludeerde voor zichzelf dat het -vanwege de kleur- mogelijk een aanval met gifgas zou zijn.

Inmiddels zijn er eveneens 9 maanden verstreken sinds Wilkerson's volgende waarschuwing voor een ramp, waar 9/11 volkomen bij zal verbleken. De wereldbekende predikant en evangelist zei er begin maart al bij, dat hij niet precies wist wanneer deze calamiteit zou gaan plaatsvinden, maar wel dát het zou gaan gebeuren.

De eerste dromen en visioenen over God's oordeel over de wereld, te beginnen bij Amerika, werden enkele tientallen jaren geleden gepubliceerd. Sindsdien is het aantal waarschuwingen langzaam toegenomen, totdat er de laatste paar jaar een ware explosie heeft plaatsgevonden. Hoewel er natuurlijk ook het nodige 'kaf onder het koren' zal zijn, hebben veel dromen en visioenen -waarvan God zei dat Hij deze aan Zijn dienstknechten zou geven- enkele voortdurend terugkerende thema's:
 
- De komst van een komeet of ander hemellichaam, waardoor er brokstukken in de oceanen zullen vallen.
 
- Als gevolg hiervan de overstroming van diverse kustgebieden, in de VS zowel de oost- als de westkust en heel Florida.
 
- In Amerika zal deze ramp gevolgd worden door een enorme aardbeving, die het land in tweeën zal splitsen.
 
- De wereldwijde rampen zullen gebruikt worden als dé aanleiding om een permanente wereldregering op te richten.

David Wilkerson gelooft niet in de Opname van de Gemeente, maar wel dat God Zijn kinderen in de komende laatste en zwaarste jaren die de wereld ooit gekend heeft, op bovennatuurlijke wijze zal beschermen - mits zij op Hem afgestemd zijn en naar Zijn stem luisteren.

 
Xander

Bron:
 
(2) Zie ook:

07-03: David Wilkerson waarschuwt voor aanstaande wereldschokkende calamiteit 

Reacties

corry heesen op 22-11-2016 15:10

Het visioen van David Wilkerson is zeer aktueel, helaas is David ons ontvallen door een auto ongeluk maar zijn visie op de eindtijd is voor velen een inspiratiebron geweest.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
(non-profit free fan-ad)

Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl