Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Groeiend verzet tegen massale vaccinatieplannen WHO
Groeiend verzet tegen massale vaccinatieplannen WHO
'Tekenen dat machtselitie onstabiel en onzeker begint te worden' - 'Sproeivliegtuigen waargenomen boven Oostenrijk en Polen' - WHO wil protestdemonstraties verbieden

 
Volgens sommigen wordt het mysterieuze dodelijke virus waarmee al 1,25 miljoen Oekraïners besmet zouden zijn, nu ook uitgesproeid over Oostenrijk en Polen.
 
Langzaam maar zeker beginnen burgers in diverse landen in opstand te komen tegen de massale vaccinatieplannen van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie), die nog steeds vast en zeker van plan lijkt om 4,9 miljard mensen te injecteren met het zwaar omstreden, door steeds meer experts als giftig betitelde vaccin tegen de Mexicaanse griep. Zou de mensheid dan tóch op tijd wakker worden om te voorkomen dat we, leeggeroofd door de bankiers en beroofd van onze vrijheid, welvaart en gezondheid door de VN, binnenkort wakker worden in een wereldwijde fascistische slavenstaat?

Steeds meer mensen beginnen het plan van het internationale corporatieve misdaadsyndicaat, dat zichzelf eerst buitengewoon verrijkte door middel van het doelbewust laten instorten van de wereldeconomie, om vervolgens door middel van in laboratoria geconstrueerde virussen en daaraan verbonden vaccins met schadelijke adjuvanten een geplande biologische aanval op de wereldbevolking in te zetten, te doorzien. Daarom hebben de reguliere media, geheel in handen van dit op winst en controle beluste wereldwijde syndicaat, middels interviews, nieuwsberichten, columns etc. keihard de tegenaanval ingezet, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen zich bang laten maken en zich alsnog zullen laten vaccineren.

Maar ook het groeiende bewustzijn dat we juist door en via deze gevestigde media al jaren gemanipuleerd en voorgelogen worden, lijkt mogelijk een hoopgevende, wereldwijde kentering teweeg te brengen. De burgers van een groot aantal landen waar de massavaccinatiecampagne reeds is gestart, zijn duidelijk zeer huiverig om zich te laten vaccineren. De opkomstcijfers worden zoveel mogelijk onderdrukt, gebagatelliseerd of kunstmatig bijgesteld, maar uit diverse onderzoeken blijkt dat in veel landen nog maar zeer weinig mensen -hooguit enkele procenten (2)- gehoor hebben gegeven aan de oproep zich met de volgens veel onafhankelijke experts zeer schadelijke stoffen te laten injecteren.
 
Daarnaast is er eveneens toenemend verzet tegen het hele financiële systeem, dat bestaat uit banken en bankiers die eerst met vele biljoenen dollars en euro's 'gered' moesten worden, maar vervolgens doodleuk voor tientallen miljarden aan bonussen aan zichzelf uitkeerden. Geld, dat opgebracht is door de gewone, belastingbetalende burger, die zichzelf geconfronteerd ziet met een sterk stijgende werkloosheid, stijgende kosten, en een torenhoge schuldenlast die nog decennia op de schouders van kinderen en kleinkinderen zal drukken. 
 
Waar het bailout beleid van alle Westerse overheden toe leidt valt al langere tijd te zien in de VS en inmiddels ook in Europa: het verdwijnen van de middenklasse, zodat er straks één grote, straatarme 'socialistische' massa overblijft, met een klein groepje puissant rijke oligarchen aan de macht. Voor de banksters en Bilderbergers is het van groot belang dat dit zoveel mogelijk zonder slag of stoot gebeurd, want als eenmaal de vonk overslaat en er massaal sociaal verzet en relletjes ontstaan, dan kunnen zelfs de machtige gangsterbankiers in hun afgeschermde hotels en op hun zwaar beveiligde landgoederen niet langer zeker zijn van hun plannen en hun eigen positie.

'Oostenrijk op rand van revolutie'
'Oostenrijk staat op de rand van een revolutie,' beweert de inmiddels wereldwijd bekende onderzoeksjournalist Jane Burgemeister op haar website The Flu Case (1). Ze wijst bijvoorbeeld op de recente, vanwege bezuinigingen ontstane studentenprotesten in het land, en ter illustratie het feit dat een barkeeper van middelbare leeftijd hier over opmerkte dat 'er geen middenklasse meer is in Oostenrijk. Je hebt alleen nog de superrijken en de straatarmen.' Volgens Burgemeister zou nog maar een jaar geleden geen enkele Oostenrijker zoiets gezegd hebben.

Maar het zijn zeker niet alleen de Oostenrijkers die het zat zijn, schrijft Burgemeister. De studentenprotesten hebben zich inmiddels verspreid naar Duitsland, en in Frankrijk waren er de afgelopen zomer zóveel rellen, dat de overheid het de reguliere media verbood er nog langer over te berichten.

Alternatieve internet zit WHO en banksters dwars
Het corporatieve misdaadsyndicaat loopt volgens Burgemeister achter met de plannen om onder het mom van de Mexicaanse griep massaal gedwongen vaccinaties en quarantaines door te voeren. Daarom lukt het ze niet om de groeiende sociale onrust onder controle te krijgen. Het alternatieve internet speelt hierbij een grote rol; de zich opstapelende bewijzen dat de banksters, vaccinproducenten zoals Baxter en Novartis en tevens de WHO zélf de pandemie veroorzaakt hebben om hier op schandalige wijze winst uit te slaan, terwijl de burgers ondertussen ziek, zwak en weerloos worden gemaakt met een ongetest sluipmoordenaarsvaccin, hebben zich razendsnel over de wereld verspreid en zijn een belangrijke oorzaak van de lage opkomst bij de vaccinatiecampagnes.
 
Nieuw dodelijk virus via sproeivliegtuigen?
Ondertussen heeft de WHO, zeer waarschijnlijk in samenwerking met Baxter, snel een nieuwe pandemische plaag geintroduceerd in allereerst de Oekraïne. Hoewel in eerste instantie het H1N1 (Mexicaanse) griepvirus de boosdoener zou zijn, lijkt er nu sprake te zijn van een ander, veel schadelijker gemuteerd griepvirus. De doelbewuste uitbraak in Oekraïne, waardoor zo'n 1,25 miljoen mensen zijn geinfecteerd en die zich inmiddels naar Rusland, Wit Rusland, Bulgarije, Servië, Noorwegen, India en Canada lijkt te hebben verspreid (3), gaat gepaard met torenhoge koorts, waardoor binnen korte tijd de longen letterlijk verbranden en verkolen. Tevens zou er nog geen tegenmiddel zijn ontwikkeld tegen deze moderne vorm van 'longpest'.
 
Als Europeanen lijken we in toenemende mate bloot te staan aan een gerichte aanval op onze gezondheid en onze vrijheid met biowapens. Volgens ooggetuigen zijn er in Polen (4) en Oostenrijk (5), net zoals in Oekraïne vlak vóór de uitbraak van het mysterieuze virus, sproeivliegtuigen waargenomen, die soms midden in de nacht een onbekende stof over de steden uitsproeien.In Polen zijn vooralsnog geen gevallen van de nieuwe longpest waargenomen.

WHO mag in ieder land troepen inzetten om vaccinaties af te dwingen
In de huidige situatie is het van cruciaal belang wat de politie en het leger in onze landen zullen doen, als ze op last van de WHO zullen worden ingezet om de hele bevolking gedwongen te vaccineren. Werken ze gewillig mee, of ontstaat er verzet, zoals in Frankrijk, waar de Gendarmerie het vaccin inmiddels geweigerd heeft? En zullen politie en leger zich zonder protest aten vervangen, als de WHO besluit om buitenlandse troepen, die geen enkele band hebben met de authochtone bevolking, in onze landen in te zetten?

Denk niet dat dit overdreven is, laat staan bangmakerij. Onder de in 2005 ingevoerde Internationale Gezondheids Regelgeving is de WHO gerechtvaardigd om in alle 193 aangesloten landen troepen in te zetten om gedwongen vaccinaties en quarantaines af te dwingen (6). Dit is toegestaan zodra de WHO een niveau-6 pandemie heeft afgekondigd - en dat gebeurde al in juli. Ook de Nederlandse regering is verplicht om hier aan mee te werken, als de WHO besluit dit recht uit te oefenen!
 
Protestdemonstraties mogelijk al op korte termijn verboden
Zover is het nog niet, maar de WHO is inmiddels wel van plan om samenscholingen van meer dan 1000 mensen te verbieden (6). Dat betekent dat de authoriteiten in bijvoorbeeld Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk -en overal waar het zich verder mocht voordoen- alle grotere protestdemonstraties mogen verbieden en desnoods met geweld de kop in mogen drukken.

Het gaat er op korte termijn dus steeds meer om spannen. De tijd is kort. Er komt een crisis, maar wie gaat deze winnen? De eens zo zeker lijkende overwinning van de Bilderberg-Vrijmetselaars bank- en overheidselitairen lijkt in gevaar te komen, nu een groeiend aantal mensen de waarheid over de geplande economische ineenstorting en de massavaccinaties tegen gefabriceerde virussen ontdekken. Laten we hopen dat het nog niet te laat is om op vreedzame wijze massaal te besluiten dat we als wereldburgers niet langer aan deze monstrueuze plannen wensen mee te werken. Het consequent weigeren van het Mexicaanse griepvaccin is daartoe een zeer belangrijke stap.
 
 
Xander 
 
Bronnen:
 
 
Zie ook:
 
...
02-09: Implanteerbare microchip moet griepvirus gaan herkennen (/WHO wil wetgeving landen en individuele mensenrechten buiten werking stellen om gedwongen vaccinaties af te dwingen)
...
...
...
...

(Voor veel meer artikelen over de Mexicaanse griep (maart-oktober 2009): zie rubriek NWO) 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl