Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Universele Verklaring van Verzet tegen Gedwongen Vaccinaties
Universele Verklaring van Verzet tegen Gedwongen Vaccinaties

 
 
Het Burgers Front is een landelijk (cyber)netwerk (in oprichting) van activisten voor burgers van Nederland. Hun missie: 'Verenigen, Informeren, Coördineren en Inspireren.' Het Burgers Front wil een landelijk netwerk en platform creëren voor alle burgers en organisaties die zich inzetten voor 'het behoud van hun vrijheid, gezondheid en universele rechten in situaties waarin deze worden aangetast of bedreigd door plannen of acties van nationale of internationale overheden.'
 
De grootste bedreiging vormt in dat opzicht de ook op deze site al vaak besproken zeer schadelijke vaccinaties tegen de Mexicaanse griep, die op een bepaald moment mogelijk gedwongen zullen worden toegediend. Het Burgers Front verspreidt nu een internationale petitie met de naam 'Universele Verklaring van Verzet tegen Gedwongen Vaccinaties.' Hier (het grootste deel van) de tekst.
'Wij, de ondertekenden, als Vrije Mensen, erkennen niet de bevoegdheid van de
Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization/WHO) om algemene
vaccinaties te verplichten. Ons lichaam is ongebonden terrein en exclusief onderworpen aan onze zelfbeschikking. Iedere (poging tot) schending hiervan dient te worden aangeduid als een schending van het eerdergenoemde basisrecht. Dienovereenkomstig houden wij onze overheden verantwoordelijk in de verdediging hiervan met een bericht ter kennisgeving: Een massaclaim indien ons onvervreemdbaar recht tot zelfbeschikking wordt ontnomen.

Onderstaande is een checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie voor
influenzapandemie voorbereidingen:
 
Planning: Onderdeel 1.5.1 Rechtsmatige- en ethische vraagstukken:

“Gedurende een pandemie kan het nodig zijn om de bestaande wetgeving of de (individuele) mensenrechten buiten werking te stellen. Voorbeelden zijn gedwongen quarantaine (buiten werking stellen van het individuele recht op vrijheid van beweging), het gebruik van private gebouwen als ziekenhuizen, het zonder toestemming gebruiken van medicijnen, gedwongen vaccinaties of de invoering van noodmaatregelen bij essentiële (hulp)diensten. Deze besluiten vereisen een wettelijk raamwerk zodat een heldere beoordeling en rechtvaardiging van de overwogen maatregelen verzekerd wordt, alsmede ook de samenhang met de internationale wetgeving (Internationale Gezondheidsvoorschriften).”

Er bestaat geen forensisch bewijs dat het H1N1 virus directe doodsoorzaak is geweest bij die personen die zijn overleden nadat zij het virus hebben opgelopen (144 tot heden). Het grootste gedeelte van de sterfgevallen zijn veroorzaakt door al aanwezige complicaties en auto-immuun ziekten. Landen met een slecht ontwikkelde gezondheidszorg hebben het grootste aantal fatale gevallen. De symptomen van H1N1 zijn, gebaseerd op de richtlijnen van de Center for Disease Control (CDC), vrijwel identiek aan die van de gewone griep en de ernst is vergelijkbaar met een milde seizoensgriep.
 
“De symptomen van dit nieuwe H1N1 griepvirus in mensen zijn vergelijkbaar met de symptomen van seizoensgriep waaronder koorts, hoesten, keelpijn, een lopende of verstopte neus, lichaamspijnen, hoofdpijn, rillingen en vermoeidheid. Een groot gedeelte van de mensen die geïnfecteerd zijn met dit nieuwe H1N1 virus hebben ook diarree en braken aangegeven als symptomen. De hoogrisicogroepen van het nieuwe H1N1 griepvirus zijn op dit moment niet bekend maar het is mogelijk dat deze hetzelfde zijn als bij de seizoensinfluenza. Mensen met een hoger risico op ernstige complicaties van seizoensgriep bestaan uit mensen die 65 jaar of ouder zijn, kinderen jonger dan 5 jaar, zwangere vrouwen, mensen van welke leeftijdsgroep
dan ook met chronisch medische aandoeningen (waaronder astma, diabetes of hartziekten) en mensen met een verminder immuunsysteem (door bijvoorbeeld immunosuppressieve medicatie of infectie met het HIV virus).”


GlaxoSmithKline is de grootste farmaceutische ontwikkelaar achter het H5N1
vogelgriepvirus vaccin. Het is waarschijnlijk dat hetzelfde component onderdeel zal worden van het 3-delige inentingsprogramma tegen het nieuwe H1N1 virus aangezien het H1N1 virus een Aviaire/Varkens/Mensen hybride is, (vetgedrukt zelf toegevoegd):


“GSK’s gepatenteerd toevoegsel wordt ASO4 genoemd. Het bevat alum en MPL. MPL staat voor monophosphoryl lipid A. Het door het Amerikaanse leger gepatenteerde (doch zonder vergunning) toevoegsel dat nog vóór de eerste golfoorlog werd ontwikkeld voor gebruik als tweede-generatie antrax vaccin, werd Tri-Mix of Triple Mix genoemd. Tri-Mix bevatte MPL (monophosporyl lipid A) en squaleen. Na de oorlog beschouwden wetenschappers MPL als te
giftig waarna men met Chiron Corporation of Emeryville, CA begon te werken aan een toevoegsel dat alleen water en squaleen bevatte … op de aanname dat de toxiciteit in Tri-Mix terug te leiden was naar MPL.
Deze aanname bleek onjuist te zijn. Er bestaan meer dan 24 dierstudies waarvan de uitkomsten het vermogen van squaleen om auto-immuunziekten te veroorzaken demonstreren; ook is er aantoonbaar bewijs dat nano-doseringen van squaleen in het antrax vaccin ontelbare aantallen militair personeel ziek heeft gemaakt die het squaleen bevattende vaccin toegediend kregen gedurende het AVIP. MPL was ook onderdeel van het ‘Ribi Adjuvant
System’. Het Ribi Adjuvant System (RAS) is een derivaat van Tri-Mix en alleen goedgekeurd voor gebruik bij dieren. Er bestaan geen gegevens die wijzen op een specifieke immuunreactie op MPL. Als MPL wel immunogeen is, roept het de mogelijkheid op van een gevaarlijke “kruisreactie”. Het menselijke lichaam is vol met lipiden (vetten). Antilichamen en immuuncellen die reageren op MPL kunnen ook reageren op andere lipiden in het lichamen, waardoor zij tolerantie voor endogene (inheemse) lipiden doorbreken en aanzetten tot autoimmuunziekte.” 3 Gary Matsumoto - Journalist/Auteur van Vaccine A


Het risico op een uitgebreide uitbraak van het Golfoorlog Syndroom in de algemene bevolking is onvermijdelijk wanneer men aanneemt dat hetzelfde H5N1 squaleen toevoegsel wordt gebruikt bij het H1N1 vaccin. Ook is gebleken dat het toevoegsel weinig immuunreacties oproept waardoor 12 keer de normale dosis nodig is om ‘effectief’ te kunnen zijn. Een dergelijke ‘gok’ wat betreft ons lichaam is niet acceptabel.

Farmaceutische bedrijven (waaronder Novartis en Baxter International) kunnen enorm financieel gewin oogsten uit een dergelijke crisis. Wij willen onder geen enkele voorwaarde onze veiligheid opofferen voor industrieel gewin,


“Een aantal van de meest productieve en succesvolle durfkapitalisten in de Verenigde Staten zullen profiteren van de uitbraak van H1N1 : Kleiner, Perkins, Caufield & Byers. Koersen zijn al gestegen voor twee van de in totaal acht beursgenoteerde bedrijven in het portfolio van de firma onder ‘Pandemic’ en ‘Bio-defense’ investeringen. BioCryst, gestegen met meer dan
26 procent tot $2.21 per aandeel en Novavax (maker van griepvaccinaties) escaleerde naar 75 procent met $1.42 per aandeel bij de eerste aankondiging van de varkensgriep uitbraak in Mexico.”


Het tekort aan betrouwbare data uit onderzoek van dit experimentele vaccin roept veel zorgen op. Er is geen enkel criteria voor haar efficiëntie noch zijn er valide statistieken beschikbaar,

“Novavax gebruikt genetische en “recombinante, virus-achtige deeltjes technologie” om enorm snel een vaccin te ontwerpen. Deze technologie ondergaat op dit moment Fase II onderzoek maar kan al voortijdig worden uitgebracht. Rahul Singhvi, bestuursvoorzitter van Novavax maakte vrijdag bekend dat er “een noodautorisatie beschikbaar is die ons toestaat om het vaccin in een noodtoestand te gebruiken zonder verder onderzoek.” De Divisie-E provisies zullen het bedrijf vrijstellen van alle aansprakelijkheid.”

H1N1 is een compleet nieuw type virus, nooit tevoren gezien met alle kenmerken van een laboratorium geproduceerd virus,

“Horowitz, auteur van “Emerging Virus: AIDS And Ebola: Nature, Accident, or
Intentional?”, geeft aan dat het nieuwe varkens-vogel-mens griepvirus (dat voor het eerst gemeld werd eind maart van 2009 in Mexico) alleen gekomen kan zijn van Dr James S. Robertson en zijn collega’s die in associatie stonden met het US Centre for Disease Control en vaccinatie ontwikkelaar Novavax Inc (die gelijk winst kon halen uit de uitbraak). Niemand anders kan H5N1 aziatische griep geïnfecteerde kippen naar Europa brengen, hun DNA extraheren, de proteïnen combineren met H1N1 virussen van het Spaanse griep isolaat van 1919, daarbij varkensgriep-genen toevoegen en door middel van reverse engineering ervoor zorgen dat het mensen kan besmetten.”
 
Tijdens de “Swine scare” periode van 1976 eiste het varkensgriep vaccin honderden doden en maakte het talloze anderen ziek,
 
“Alleen de jonge Lewis (19 jaar oude soldaat David Lewis van Ashley Falls, Massachusetts) stierf aan de gevolgen van de varkensgriep. Maar zoals de critici al snel uitwezen, waren honderden Amerikanen gestorven of ernstig ziek geworden van de inenting die de overheid gaf om het virus te bestrijden.”

De Verenigde Naties (supervisor van de WHO) is in haar verleden actief onderdeel geweest in het promoveren van levende virussen en eugenese-achtige sterilisatie programma’s. Dit is gebaseerd op verifieerbaar onderzoek. Wij zullen niet langer hun proefkonijnen zijn. Wij staan unaniem achter dit besluit. De last ligt vervolgens bij de WHO die haar eigen achtergrond zal moeten bewijzen. Elke publicatie en ontkenning die door hun voortgebracht wordt zal onderworpen worden aan een onafhankelijk onderzoek door een raadgevend lichaam van onze keus,

National Security Council Document 20506: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests:

“Dit memorandum uit 1974 opgesteld door Henry Kissinger leidde zonder tussenkomst tot het loslaten van experimentele vaccinaties op het nietsvermoedende publiek. Het wees landen aan als doelwitten voor “aanvankelijke bevolkingsreductie experimenten die ingevoerd zullen worden vanaf het jaar 2000. Zij wezen India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexico, Indonesië, Brazilië, de Filippijnen, Thailand, Egypte, Turkije, Ethiopië en Columbia aan voor studie. Drie miljoen Filippijnen van 12-48 jaar oud kregen een ‘test vaccin’ dat hun gezondheid ruïneerde. Amerikanen met donkere huidskleur en Indiaanse vrouwen kregen hetzelfde vaccin wat resulteerde in onvruchtbaarheid bij 25 tot 35% van deze personen. De opdracht kwam vanuit de WHO en was direct verbonden met Kissinger’s verwittiging.”

Dit voorval vond plaats na een rapport uit 1972 (Bulletin #47) dat uitgebracht werd door de WHO waarin gevraagd werd om een resistent virus dat selectief de menselijke Tlymfocyten zou afbreken en dit zou verdeeld worden in samenspel met een landelijk vaccinatieprogramma “om de resultaten te observeren”. Tegelijkertijd vond in Centraal Afrika het uitgebreide waterpokken vaccinatieprogramma plaats – kort na de aids uitbraak in Afrika, Amerika en andere landen. De doorslaggevende factor bij aids slachtoffers is het geleidelijk afbreken van T-Lymfocyten in het menselijk lichaam. Een toeval?

Wanneer verplichte vaccinaties tot wet worden gemaakt gedurende een zogenaamde/authentieke pandemie, roepen wij op tot onafhankelijk onderzoek van de vaccins – door een team van gelicenseerde gezondheidszorg professionals van onze eigen keuze, voordat deze worden geleverd aan distributiecentra. Alle vaccins moeten worden getest op besmetting en veiligheid. Doorgaande observaties van die personen die zijn gevaccineerd zal in een up-to-date systeem worden bijgehouden. Als blijkt dat de WHO of diens distributeurs met opzettelijk een toxisch product verspreiden zullen zij worden vervolgd tot zover de wet dat toestaat. Wij zullen een volledig publiekelijk onderzoek verplichten om de verantwoordelijken aan het daglicht te brengen en rechtvaardigheid te laten zegevieren. Hierbij zullen wij ook onze overheden volledig aansprakelijk houden.


WIJ, DE ONDERTEKENDEN, STAAN VERENIGD TER ONDERSTEUNING VAN DEZE PETITIE.
 
Analyse van Vaccin Ingrediënten:
 
1. Aluminiumfosfaat & aluminiumhydroxide: Metalen. Bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel en is tevens een van de mogelijke oorzaken van de ziekte van Alzheimer.

2. Ammoniumsulfaat: een anorganische, chemische vermenging ook gebruikt als kunstmest en voor de “zuivering van proteïnen”. Beschadigt de nieren en lever en veroorzaakt stoornissen in het verteringsstelsel.
 
3. Amphotericine B: “anti-schimmel desinfectant”. Verstoort hartfuncties, beschadigt de darmen en urinewegen.

4. Gerecycled dierlijk weefsel: de bouwblokken van Gekke-koeienziekte (BSE).
 
5. Formaldehyde (formaline): gebruikt als conserveringsmiddel, desinfectant en voor desinfecteren van pluimveestallen. Kankerverwekkend. Kan chronische bronchitis en oog-irritatie veroorzaken in het geval van blootstelling aan het immuunsysteem.
 
6. Monosodium glutamaat (MSG): Smaakversterker. Hartritmestoornissen, verergert de symptomen van astma en kanker.
 
7. Phenolrood (phenolsulfonphthalein): Ph indicator inkt. Genotoxisch. Mogelijke oorzaak van lever-, nier-, hart- en luchtwegbeschadiging.
 
8. Fenoxyethanol: antimicrobieel conserveringsmiddel. Irriterend voor ogen, huid en luchtwegen, veroorzaakt een ernstige verstoring van het centraal zenuwstelsel.
 
9. Thimerosal (kwik): gebruikt als conserveringsmiddel. Neurotoxine, veroorzaakt psychologische, neurologische en immunologische problemen. Veroorzaakt ontstaan van autisme en gerelateerde aandoeningen. Er is een enorme stijging in incidentie van autisme (1 op 67, waar het voorheen 1 op 20.000 was). Er is recent een massaclaim gevoerd door moeders van kinderen geboren met autisme.
 
Deze petitie is een oproep aan al diegenen die hun inherent recht tot zelfbeschikking willen uitoefenen en daar waar de regering dit ondermijnt, dit recht te verdedigen. Sluit u zich alstublieft aan bij onze gedurfde campagne om op te komen voor onze rechten! Een grote dank voor allen die ons in dit doel steunen!!
 
Update:
Nieuw bewijs laat zien dat het H1N1 virus een gemuteerd, door laboranten ontworpen virus is dat tevens immuun is voor wat voor een vaccin dan ook dat op de markt wordt gebracht. Bovendien is het hoogstwaarschijnlijk dat het nieuwe vaccin zelf het middel is om de infectie te verergeren. Voor ons betekent dit dat we een heel kort tijdsbestek hebben en onze campagne op volle toeren moeten laten draaien!

Helaas is het niet realistisch om te verwachten dat de Wereld Gezondheids Organisatie de validiteit van deze online petitie erkent. Het is gebleken dat gekozen overheden en rechtbanken routineus online petities afwijzen. Mede daarom geloven wij dat we een alternatieve benadering moeten zoeken om ervoor te zorgen dat onze stem wordt gehoord. Dit kan door middel van rechtelijk verifieerbare papieren petities die voorzien kunnen worden van handtekeningen van iedereen die dit doel steunt. We zullen samen moeten werken om ons doel in het gegeven tijdsbestek te behalen. Wij hopen niet dat dit teveel vraagt. Als ieder individu kopieën maakt van de petitie en deze laat ondertekenen door zoveel mogelijk mensen wordt het mogelijk om ons doel te bereiken.

Je zult naast de petitie ook een handtekeningen-verzamelpagina (of meerdere) nodig hebben om alle namen en handtekeningen op te verzamelen. Je kunt handtekeningen verzamelen in openbare ruimten zoals kantineruimten, cafetaria’s, evenementen, op het werk, in bibliotheken, kerken, synagogen, ziekenhuizen, boekwinkels etc. Wees zelf aanwezig wanneer je de petitie laat tekenen, dit om misbruik te voorkomen. We zullen nog een definitief verzamelingspunt moeten aanwijzen om al deze petities heen te sturen. [ …….] Het totaal van alle petities samen kan worden opgevraagd om te tonen aan de vertegenwoordigers van je eigen provincie. Wij kunnen gedwongen vaccinaties stoppen. Het is slechts een kwestie van samenwerken en doorzetten in het vredig en proactief opkomen voor onze onvervreemdbare rechten.

"Wanneer we overheden de macht geven om medische beslissingen voor ons te maken accepteren we, in essentie, dat de overheid ons lichaam bezit.” - Amerikaans Republikeins Afgevaardigde Ron Paul
 
Nederlandse vertaling* van de Universele verklaring van verzet tegen verplichte/gedwongen vaccinaties. *Door D. Muller

Voorbeelden van acties in Nederland:

VELP - In Velp is huis-aan-huis een flyer verspreid die waarschuwt voor het griepvaccin.

Volgens de maker is het vaccin besmet met een biologisch wapen en staan mensen vrijwillig in de rij voor een gifcocktail. Er wordt dan ook opgeroepen het vaccin te weigeren. Het is niet bekend wie de flyer heeft verspreid.

Burgemeester Van Wingerden kent de flyer niet. Ze overlegt dindag met de wethouder die over gezondheid gaat. (Bron: Omroep Gelderland)
 
 
Rechtszaak tegen het ministerie van Ab Klink (22 oktober)

Inzet van het Kort Geding is de weigering van zowel de Minster als het CBG om documenten inzake het griepvaccin vrij te geven. Op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) heeft de stichting SAN daar op 23 juli 2009 om gevraagd.

De Rechter wordt verzocht om VWS en CBG te verplichten tot het verstrekken van deze informatie. Gevraagd wordt naar alle documenten die helderheid kunnen verschaffen omtrent de specifieke ingrediënten en adjuvantia van deze griepvaccins, over de producenten en over de afspraken omtrent de juridische aansprakelijkheid, wanneer burgers gezondheidsschade oplopen door vrijwillige / verplichte / gedwongen vaccinatie.

Deze informatie wordt als cruciaal gezien voor iedere burger om het beleid van de overheid te kunnen toetsen en zich een oordeel te vormen over het al dan niet toestemmen in de vaccinatie (informed consent) .

Voor de stichting SAN is deze informatie van groot belang; bepaalde ingrediënten in de vaccins, zoals kwik en aluminiumverbindingen, worden immers onder invloed van elektromagnetische straling ‘elektro-aktief’ en zouden daardoor, vooral in zenuwweefsel, onvoorspelbaar onheil kunnen aanrichten.

Daarnaast wil de stichting uitsluiten dat tegelijk met de vaccinatie een nano RFID-chip ingebracht zal worden. Op de website van de stichting, www.stralingsarm-nederland.org kan een dossier over de achtergronden gedownload worden. (Bron: Wanttoknow.nl)

 
Bron petitie: Burgers Front
 
Zie ook:
 
21-03: Georgia Guidestones... (depopulatie plannen al jaren open en bloot in steen gebeiteld)
02-09: Implanteerbare microchip moet griepvirus gaan herkennen (/WHO wil wetgeving landen en individuele mensenrechten buiten werking stellen om gedwongen vaccinaties af te dwingen)
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl