Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nederlandse wetgeving verbiedt vaccin ingrediënt Thimerosal
Nederlandse wetgeving verbiedt vaccin ingrediënt Thimerosal
'Mexicaanse griepvaccin is hoog problematisch gevaarlijk afval - Verdrag van Lissabon maakt Europese burgers tot onbeperkte proefkonijnen' - Philips Safety Manager eist dat werk in ALLE Nederlandse bedrijven wordt stilgelegd'

 
 
Volgens de Safety Manager van Philips Medical Systems Nederland (PMSN) is het zich in het Mexicaanse griepvaccin bevindende ingrediënt Thimerosal (ook wel Thiomersal) een door de Nederlandse wet verboden bestrijdingsmiddel, dat echter ook in talloze cosmetische producten (dagcrèmes, make-up, nagellak, parfums, lipstick, oogwater, haarvetten e.d.) wordt toegepast. Daarom heeft de Safety Manager de directeur van Philips Medical Systems een brandbrief gestuurd met 'zeer hoge urgentie, omdat er sprake is van een misdrijf waaruit direct levensgevaar voor alle Philips medewerkers kan ontstaan.'

Safety Manager Ad van Rooij herinnert de directeur, de heer R. Fonville, in de brandbrief aan het feit dat een safety manager bijzondere bijvoegdheden heeft, zoals het beslissen over bepaalde veiligheidsaspecten en het al dan niet voldoen aan wettelijke eisen, en in dat kader te nemen maatregelen. Ook heeft van Rooij de wettelijke bevoegdheid om in het geval van overtredingen van arbeidsomstandigheden 'processen te doen stoppen', met andere woorden: het werk stop te zetten.
 
'Ik heb binnen PMSN-Best nog nooit gebruik gemaakt van deze bijzondere bevoegdheden, maar ben het op grond van uw eigen opgelegde lastgeving... wettelijk verplicht dat nu wel te doen als u aan mijn conclusies en aanbevelingen in dit verdiepingsonderzoek binnen TWEE DAGEN na ontvangst... geen uitvoering hebt gegeven.'
 
Volgens van Rooij is al in 2007 vast komen te staan dat Thiomersal volgens de Nederlandse Bestrijdingsmiddelenwet vanaf 31 december 2006  niet is toegestaan. 'Ondanks het feit dat er binnen de ministerraad, onder voorzitterschap van J.P.Balkenende, over deze massale vaccinatie veelvuldig is overlegd, heeft minister J.M. Cramer van VROM er kennelijk niet aan gedacht om haar onderzoeksrapport van 8 november 2007... te bespreken binnen de ministerraad...'

Al in 2005 zouden voormalig minister Hoogervorst van VWS en álle Tweede Kamerleden op de hoogte zijn geweest van het feit dat Thiomersal in Nederland geen toegelaten bestrijdingsmiddel is. Van Rooij laat in zijn rapport als bewijs de volgende brief van 20-12-2005 zien, verstuurd door minister Hoogervorst aan de Tweede Kamer:
 
In antwoord op uw verzoek van 21 november reageer ik hierbij op de brief over het niet kunnen melden van het ontbreken van Thiomersal in griepvaccins.
 
Het is juist dat de vaccins die in Nederland gebruikt worden voor de jaarlijkse influenzacampagne sinds 2004 geen Thiomersal meer bevatten. De reden om Thiomersal uit vaccins te weren is niet geweest bijwerkingen te voorkomen, maar om het lichaam niet onnodig met kwik te belasten. Ook de in Nederland voor het Rijksvaccinatieprogramma gebruikte vaccin(s) bevatten geen Thiomersal.

Het verdwijnen van Thiomersal uit de influenzavaccins is min of meer stilzwijgend gebeurd. Wel is het in de bijsluiters bij de betreffende producten te lezen als ze Thiomersal bevatten. De vaccinatiecampagne voor dit jaar heeft inmiddels al plaatsgevonden zodat het actief informeren van huisartsen over de afwezigheid van Thiomersal mijns inziens niet zinvol meer is. Wel zal ik de betrokkenen verzoeken om dit punt in de campagne van volgend jaar mee te nemen.
 
De minister van Volkgsgezondhied, Welzijn en Sport
 
H. Hoogervorst
 
De Safety Manager van Philips Medical Systems schrijft dat het volgens de Wet verplicht is dat hij in zijn hoedanigheid volledig op de hoogte is van alle ingrediënten van het Mexicaanse griepvaccin, zodat hij kan bepalen of dit vaccin risico's oplevert voor de werknemers van Philips.
 
Van Rooij kwam er achter dat de vaccins en cosmetica producten bevatten, waarvan de samenstelling geheel onbekend of slechts zeer beperkt bekend is.'Uit onderzoek in het verleden is mij gebleken dat (deze stoffen)... veelal gevaarlijke afvalstoffen betreffen van de chemische industrie, die men op deze wijze in producten dumpt om die dan met grote winsten te kunnen verkopen in plaats van eeuwig te laten opslaan tegen hoge kosten, dat wettelijk had gemoeten.'
 
'Door niet de volledige samenstelling vrij te geven kunnen degenen (het grote kapitaal) die de kennis hebben over het niet vrijgegeven gedeelte daarin onbeperkt veranderingen aanbrengen, zonder dat ook maar iemand dat weet. Betreffende personen (het grote kapitaal) kunnen daarmee onbeperkt proeven doen op de gehele wereldbevolking bij wie zo'n influenzavaccin A (H1N1) is toegediend,' vervolgt Van Rooij. 'Met het ratificeren van het Verdrag van Lissabon kan men, in overeenstemming met wat daarin staat geschreven, het op deze wijze van proeven doen op alle Europese inwoners wettelijk afdwingen. Dat is zeer zorgwekkend te noemen.'
 
Van Rooij noemt het zowel 'grappig als diep ernstig' dat het bestrijdingsmiddel Thiomersal volgens de Nederlandse wet niet is toegelaten, maar zich nu wel in miljoenen vaccins voor de Nederlandse bevolking bevindt. 'Het (vaccin) zal dan ook in Nederland als hoog problematisch gevaarlijk afval moeten worden opgeslagen of tegen zeer hoge kosten verantwoord moeten worden verwerkt.'

Het is volgens de Nederlandse Wet zelfs een 'ernstig strafbaar feit' dat het verboden bestrijdingsmiddel Thiomersal in de vaccins verwerkt is. Hierdoor is er sprake van 'direct ernstig gevaar voor personen'. Thiomersal (/Thimerosal) is niets anders dan een chemisch verontreinigde kwikverbinding. Overigens zijn volgens Van Rooij (en vele andere internationale kritische experts) de andere chemische stoffen die aan deze kwikverbinding zijn verbonden, 'nog gevaarlijker dan kwik.'
 
Van Rooij schrijft dat als werknemers dankzij het in het vaccin en talloze cosmetische producten verwerkte Thimerosal binnen 30 jaar na eerste blootstelling ziek worden of kanker krijgen, zij al deze schade op Philips Medical Systems kunnen verhalen, dat op zijn beurt die schade kan verhalen op de verantwoordelijke milieuminister Cramer. Zij heeft dit namelijk 'opzettelijk maar liefst twee jaar lang voor alle Nederlandse bedrijven, waaronder PMSN-Best, verzwegen. Daarmee is opzet onmiskenbaar bewezen. Dit betekent dat... tegen milieuminister J.M. Cramer onmiddellijk proces-verbaal zal moeten worden opgemaakt van een gepleegd misdrijf.'
 
Aangezien er volgens Van Rooij sprake is van ernstige strafbare feiten, moet volgens hem het werk in ALLE Nederlandse bedrijven preventief worden stilgelegd, totdat alle in Nederland aanwezig influenzavaccins A (H1N1) met daarin het niet toegelaten bestrijdingsmiddel Thiomersal, alsmede alle in Nederland aanwezige cosmetica met daarin Thiomersal, zijn opgespoord en veilig zijn opgeslagen.
 
Van Rooij concludeert: 'Vanuit mijn bijzondere bevoegdheden als safety manager ben ik in dergelijke ernstige omstandigheden, waarbij alle werknemers van PMSN-Best groot levensgevaar lopen, wettelijk verplicht om hiervan rechtstreeks melding te doen bij de arbeidsinspectie, politie en de officier van justitie...'
 
Word ongetwijfeld vervolgd.
 
 
Xander
 
Bron: MSTSNL
 
Zie ook:
 
02-09: Implanteerbare microchip moet griepvirus gaan herkennen (/WHO wil wetgeving landen en individuele mensenrechten buiten werking stellen om gedwongen vaccinaties af te dwingen)
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl