HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Uitvoering Bilderberg-plan opdeling wereld in regio's en invoering één munt begonnen
Uitvoering Bilderberg-plan opdeling wereld in regio's en invoering één munt begonnen
Al in 1942 Amerikaans plan om wereld op te delen in 10 regio's


Eén van de uiteindelijk 10 wereldregio's is reeds gerealiseerd: de Europese Unie (lichtblauw). De volgende regio die op het programma staat is de Noord Amerikaanse Unie (donkerblauw). (Kaartje deels indicatief; sommige regio's liggen nog niet vast).
 
James ('Jim') Tucker, één van de twee onderzoeksjournalisten die al jaren inside-informatie naar buiten brengen over de vergaderingen en plannen van de Bilderbergers, schrijft dat de machtselite in september is begonnen met de uitvoering van een plan dat al vele jaren voorbereid wordt: de opdeling van de wereld in EU-achtige 'regio's met aan het hoofd een wereldregering, en tevens de invoering van een nieuwe wereld-munteenheid.

Tucker schrijft dat er voor beide doelen belangrijke stappen zijn ondernomen door aan de ene kant de VN en aan de andere kant de door de Bilderbergers 'gekroonde' nieuwe premier van Japan. Op 9 september schreven we reeds dat de VN de eerste grote internationale instelling is die middels de UNCTAD (Conferentie voor Handel en Ontwikkeling) publiekelijk heeft opgeroepen tot de vorming van één wereldwijde centrale bank die een nieuwe wereld-reservemunteenheid moet gaan invoeren, en die controle krijgt over de nationale wisselkoersen van ieder VN-lid. De rol van de dollar zal in dit systeem worden gereduceerd tot het beschermen van onwikkelingslanden tegen financiële speculaties.
 
Heiner Flassbeck, voormalig onderminister van Financiën in Duitsland, is co-auteur van het UNCTAD-rapport, dat oproept tot de invoering van een wereldmunt. Hij werktein 1997-1998 samen met een andere onderminister van Financiën, de Amerikaan Lawrence Summers, bij het indammen van de Aziatische financiële crisis in die periode. Summers is een bekende Bilderberg ingewijde en is door het persbureau AFP gefotografeerd bij de jaarlijkse 'geheime' Bilderberg bijeenkomsten.
 
Het opheffen van de nationale munteenheden is al lange tijd een hoofddoelstelling van de Bilderbergers, die deze maatregel zien als een cruciale stap naar de vorming van een één-wereld regering. De munteenheid van een land is een symbool van onafhankelijkheid en soevereiniteit. De Bilderbergers willen de wereld daarom gaan opdelen in slechs drie gigantische regio's, ieder met een regionale valuta, zodat deze regio's gemakkelijk te besturen zullen zijn.
 
Bilderberg gebruikte zijn enorme macht om Yukio Hatoyama's Democratische Partij in Japan gekozen te krijgen, om zo een einde te maken aan de 64 jaar durende alleenheerschappij van de Liberaal Democratische Partij. Hatoyama riep gehoorzaam op tot de vorming van een pan-Aziatisch economisch blok dat te vergelijken is met de EU, kompleet met een regionale munteenheid. Ook wil hij Japan zowel financieel als strategisch losmaken van de VS en de Amerikaanse dollar.
 
Het doel van de Bilderbergers is de oprichting van een Aziatisch-Pacifische Unie en een Amerikaanse Unie, beide gevormd naar het model van de EU. De EU heeft reeds een gezamelijke munt, de euro, en het Europese Parlement kan wetten opleggen aan de eens onafhankelijke lidstaten van de EU. Daarnaast staat de Europese Rechtbank boven de hoogste rechtbanken van de verschillende EU-landen. De EU is daadwerkelijk één enkele superstaat geworden.
 
De Amerikaanse Unie moet voortkomen uit de North American Free Trade Agreement (NAFTA) en krijgt de al vaak besproken 'Amero' als nieuwe munteenheid. Alhoewel de pogingen van de Bilderbergers vertraging hebben opgelopen, blijft menonder het mom van 'vrije (wereld)handel' campagne voeren voor de oprichting van de Noord Amerikaanse Unie.
 
Als de wereldregio's eenmaal gecreëerd zijn, moet de VN als een wereldregering gaan functioneren en de Algemene Vergadering als het wereldparlement. Bilderberg, de 'geheime' organisatie van internationale finaniële en politieke topfiguren, zal daarbij fungeren als de wereld schaduwregering, de échte machthebbers, die de VN zullen dicteren wat te doen.
 
Al in 1942 plan om wereld op te delen in regio's
Terwijl de Tweede Wereldoorlog nog in volle gang was maakte de machtselite in Amerika al plannen voor hoe de wereld er na de oorlog uit zou moeten komen te zien.Letterlijk werd gesproken over de oprichting van een 'Nieuwe Morele Wereld Orde'. Frapant is dat toen al gerekend werd met een nederlaag van Nazi-Duitsland, en dat terwijl Hitler op dat moment aan het toppunt van zijn macht stond.
 
Dit Amerikaanse plan voorzag in het opgaan van Canada, Mexico en alle Midden Amerikaanse landen, alsmede ook het Caraïbische gebied en vrijwel de hele Pacific, in de 'Verenigde Staten van Amerika'.De beoogde verliezers van de oorlog, Japan, Duitsland en Italië, zouden in 'quarantaine' moeten worden geplaatst , waarbij Duitsland 'geheropvoed' en op den duur een Sovjet-staat zou moeten worden. Italië zou later lid mogen worden van de Verenigde Staten van Europa.
 
'Vanwege historische, economische en geografische redenen moet de VS voor het welzijn van de hele mensheid onbaatzuchtig de leiding nemen van de nieuw opgerichte, democratische Wereld Orde,' aldus de begeleidende tekst op de onderstaande staande kaart. 'Om een nieuwe wereldwijde crisis te voorkomen is de onoverwinnelijkheid van het Amerikaanse leger, de luchtmacht en de marineeen absolute voorwaarde.'
 
De toenmalige Volkerenbond moest volgens het plan worden omgevormd in de 'Wereld Liga van Nationaliteiten', die de supervisie over de wereld zou moeten gaan krijgen. Deze organisatie kennen we nu natuurlijk als de VN. Ook werd in 1942 al gepleit voor de oprichting van een Wereld Rechtbank, die authoriteit over alle landen zou gaan krijgen en tevens zou kunnen gaan beschikken over een 'internationale politie'.
 
De andere regio's die naast de VS en de Sovjet Unie in het plan waren voorzien, en die de elite ook nu nog -al dan niet in gewijzigde vorm- wil oprichten, waren de 'Verenigde Staten van Zuid Amerika', de 'Verenigde Staten van Europa' (gerealiseerd door de Europese Unie), de 'Verenigde Staten van Scandinavië' (nu deels EU), de 'Unie van Afrikaanse Republieken', de 'Federale Republieken van India' en de 'Arabische Federale Republieken'. China zou een deel van Zuidoost Azië toegewezen krijgen; de Sovjet Unie zou Iran krijgen en Nederlands Indië zou na de oorlog worden opgedeeld tussen het Britse Gemenebest en de Verenigde Staten.
 
De enige onafhankelijke landen op deze kaart zijn de EU-lidstaten Ierland en Griekenland (inclusief Albanië), en daarnaast Turkije en 'Hebreëenland', wat nu 'Groot Israël' zou worden genoemd (Israël inclusief Judea, Samaria, Gaza en heel Jordanië). Het is overduidelijk dat al in 1942 de uitvoering van het toen 20 jaar oude plan om de Joden hun eigen thuisland terug te geven, al voorzien werd (en de oprichting van Israël dus niet het gevolg is van de Holocaust, zoals veel mensen beweren).
 
Grofweg zou de 'Nieuwe Wereld Orde' in de ogen van de elite van 1942 dus uit de volgende 10 regio's gaan bestaan:
 
 
1. De Verenigde Staten van Amerika
2. De Verenigde Staten van Europa
3. De Verenigde Staten van Zuid Amerika
4. De Verenigde Staten van Scandinavië
5. De Unie van Afrikaanse Republieken
6. De Unie van Socialistische Sovjet Republieken
7. Het Britse Gemenebest
8. De Verenigde Republiek van China
9. De Federale Arabische Republiek
10. De Federale Republiek van India

De doelstellingen van de 'Nieuwe Morele Wereld Orde'
Kijk zelf eens welke van de volgende doelstellingen van de 'Nieuwe Morele Wereld Orde' u herkent. Hou in gedachten dat deze plannen uit het Verenigde Staten van 1942 afkomstig zijn!:
 
- Het nationaliseren van alle natuurlijke hulpbronnen en de billijke verdeling van deze hulpbronnen over alle landen van de wereld.
 
- Het wereldwijd nationaliseren van het internationale bankierswezen, buitenlandse investeringen, spoorwegen en energiecentrales.

- Het nationaliseren van de defensie industrie door alle na WO II overblijvende miiltaire machten.
 
- Federale controle over alle internationale handel en transport.
 
- De invoering van een gemeenschappelijke wereldwijde munteenheid.

- Het limiteren van de wereldwijde rentetarieven tot een maximum van 2%.

Om de 'vrijheid en veiligheid' van de wereld te garanderen, zou het verenigde 'Militaire Oppercommando van de Verenigde Naties' aan het einde van de oorlog moeten worden omgevormd tot de 'Militaire en Economische Opper Raad', die samen zou moeten gaan werken met de Wereld Liga van Nationaliteiten (de huidige VN).
 
Nieuwe Wereld Orde anno 2009: uitvoering in volle gang
Het is niet zo snel gegaan als de elite 67 jaar geleden hoopte, maar inmiddels is het moment waarop de wereld daadwerkelijk opgedeeld zal worden in 10 regio's, zeer nabij. Het experiment met de eerste regio, Europa, wordt als een groot succes beschouwd, en dient als voorbeeld van hoe ook de andere 9 regio's samen moeten gaan smelten.

De Bilderbergers zien in de aanstaande val van de dollar als wereld reservemunt dé aangelezen mogelijkheid om een geheel nieuw wereldsysteem op te zetten, zowel financieel als politiek. De val van de dollar zal volgens een groeiend aantal economen, analisten en financiële experts slechts een kwestie van tijd zijn, en niet later dan in 2010 gaan plaatsvinden. Velen verwachten de instorting van de dollar nog in 2009.
 
Alles is op zijn plaats om snel een wereldregering op te richten: de VN, het IMF, een internationaal Gerechtshof, talloze internationale instanties met supervisie op het gebied van gezondheid, landbouw, handel, mensenrechten, klimaat, energie, etcetera. Wat nu slechts nodig is een nieuwe hevige wereldcrisis, die voor chaos en paniek zal zorgen, en die de wereldbevolking gewillig een 'stabiliserende' wereldoverheid zal doen accepteren. De recepten voor zo'n crisis liggen klaar om uitgevoerd te worden: de al eerder genoemde val van de dollar (fase 2 van de wereldwijde economische ineenstorting), de grieppandemie, oorlog met Iran (/het Midden Oosten).
 
De 10 regio's die we in onze tijd kunnen verwachten staan op de kaart boven het topic:
 
1. De Noord Amerikaanse Unie
2. De Zuid Amerikaanse Unie
3. De Europese Unie
4. De Afrikaanse Unie
5. De Russische Federatie
6. De Arabische (Moslim) Federatie (incl. het Islamitische Indonesië, dat echter mogelijk onder de Aziatische Unie zal vallen)
7. De Aziatische Unie
8. China
9. Japan / Zuid Korea (/Filippijnen?)
10. De Pacifische Unie / Oceanië (Australië, Nieuw Zeeland, Pacific)

Op dit lijstje zijn nog diverse variaties mogelijk. Zo is het goed voorstelbaar dat India (met Bangladesh en eventueel delen van Pakistan, als dat land uiteen zal vallen) een aparte regio zal gaan vormen, en Japan en Zuid Korea juist samen zullen gaan met China. Tot voor kort was dit nog ondenkbaar, maar met het aantreden van de nieuwe pro-Chinese regering in Japan wordt hier inmiddels hardop over gespeculeerd.

Zoals eerder geschreven zijn na het succes van de Europese Unie de twee volgende te vormen regio's de Noord Amerikaanse Unie en de Aziatische Unie, die later weer zou moeten samen gaan met Oceanië. De Westerse legers in Afghanistan, de aanvallen in Pakistan en de druk op Iran zouden daarom mede als doel kunnen hebben het creëeren van een pan-Arabisch, pro-Westers gezind (Islamitisch) machtsblok, zodat hieruit de Arabische Federatie zou kunnen ontstaan.

10 wereldregio's - de 10 laatste koningen uit Openbaring 17?
In zowel het Oude als het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt geleerd dat de hele wereld uiteindelijk ten prooi zal vallen aan een één-wereldregering, dat onder leiding zal staan van één systeem, één eliteclub, of zelfs één wereldleider, die als codenaam 'Het Beest' heeft meegekregen. Dit 'beest' zal aanvankelijk éénheid brengen onder de mensen, maar hij zal dit doen door list, bedrog, en uiteindelijk grof geweld tegen iedereen die zich niet bij deze nieuwe wereldéénheid, de Nieuwe Wereld Orde, zal willen aansluiten.
 
In Openbaring 17 wordt gesproken over de 10 laatste koningen, die in de laatste fase van de menselijke geschiedenis hun macht aan dit 'Beest' zullen geven. Deze profetie vertoont opvallend veel overeenkomsten met de visie van de 'Club van Rome'. Op 17 september 1973 publiceerde deze Club een rapport, waarin letterlijk werd gesproken van de verdeling van de wereld in 10 regio's, die net als in de Bijbel frapant genoeg 'koninkrijken' werden genoemd.
 
Tijdens de korte heerschappij van deze wereldregering zal er volgens de Bijbel een systeem worden ingevoerd waarbij iedereen een 'merkteken' zal krijgen. Zonder dat 'merkteken', waarvan velen denken dat dit een RFID-microchip is, zal niemand nog kunnen verkopen, kopen, een huis kunnen huren of zelfs kunnen reizen. Recent berichtten we dat het Gezondheidszorgplan van de Amerikaanse president Barack Obama letterlijk spreekt van het 'chippen' van iedere Amerikaan in uiterlijk 2012. 
 
De tekenen zijn er en worden steeds duidelijker; alle elementen zijn op hun plaats, wachten slechts todat zij worden 'losgelaten' door één of misschien wel meerdere wereldschokkende gebeurtenissen. Sommige mensen menen dat het zo'n vaart niet zal lopen, omdat er 'al zoveel voorspellingen' niet zouden zijn uitgekomen, en hun eigen leventje (nog) niet of nauwelijks veranderd is. Wat mij betreft is er echter geen enkele twijfel: we staan al enige tijd op de rand van de in de Bijbel omschreven 'eindtijd', of we zijn die rand inmiddels reeds overschreden.
 
Wanneer en hoe precíes alle voorzegde gebeurtenissen zich zullen afspelen weet niemand; morgen kan de 'vonk' in het spreekwoordelijke kruidvat vliegen, maar de wereld kan er ook op een 'langzame' manier inglijden, een manier die zoveel mogelijk mensen in slaap laat - totdat het te laat is. Daarom blijf ik er bij dat we onze ogen en oren er maar beter voor open kunnen houden en ons erop gaan voorbereiden; dat sommigen dit 'angstzaaierij' noemen lijkt, gezien de talloze tekenen aan de wand, dan ook op het aloude ontkenningsmechanisme zoals dat zich bijvoorbeeld aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bij de meeste mensen voordeed. Laat ook dat gegeven een waarschuwing voor ons allen zijn.
 
 
Xander
 
Bron o.a.: 
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl