Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Belgisch parlement schort democratie en burgerrechten op bij grieppandemie
België schort democratie en burgerrechten op bij grieppandemie
Autisme-veroorzakende stof Thimerosal en H1N1-elementen ook in seizoensgriep-vaccins - Terminaal slachtoffer Mexigriep volledig genezen door infuus met hoge doses Vitamine C

 
 
Aangepast 25-09 om 14.45 (verdere aanpassing volgt ivm overleg)
 
Het Belgische parlement wordt gevraagd in te stemmen met een wetsvoorstel om de regering speciale noodbevoegdheden te geven in het geval van een Mexicaanse grieppandemie. België is daarmee is het eerste Europese land dat officieel heeft besloten om bij de aanstaande massale vaccinatiecampagne de democratie en daarmee de rechten van de burgers buiten werking te stellen en uiteindelijk in handen te geven van een 'crisis comité', dat alleen aan de WHO (/VN) verantwoording schuldig is.* Eerder besloten twee andere EU-leden, Griekenland en Frankrijk, om in het geval van een grieppandemie de hele bevolking verplicht te gaan vaccineren.
Op 6 juni verhoogde de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie), waar 194 landen bij zijn aangesloten, de dreiging van de Mexicaanse (varkens-)grieppandemie naar niveau 6, waardoor overheden in staat werden gesteld om 'passende' noodmaatregelen te nemen. De meeste mensen beseffen echter nog steeds niet dat de WHO de autoritaire bevoegdheden heeft om alle aangesloten landen hiertoe te verplichten. De besluiten in België, Frankrijk en Griekenland zijn dan ook genomen naar aanleiding van de WHO-richtlijnen ten aanzien van de grieppandemie, en zullen daarom ook door de andere landen -dus ook Nederland- moeten worden opgevolgd.
 
In de VS, Frankrijk en België is op grond van deze richtlijnen inmiddels officieel besloten om de politie en/of het leger in te zetten bij de aanstaande grieppandemie en de daaraan gekoppelde massale verplichte vaccinaties.

Thimerosal en H1N1-elementen ook in seizoensgriep-vaccins
Er komt steeds meer bewijs boven tafel dat ook de 'gewone' seizoensgriep vaccins vol met schadelijke ingrediënten zitten. Zo bevat het middel Fluzone, geproduceerd door het bedrijf Sanofi Pasteur, verantwoordelijk voor de produktie van ongeveer 40% van alle griepvaccins die over de wereld worden verspreid, de in onder andere Rusland, Japan, Oostenrijk, Denemarken, Groot Brittannië en de Scandinavische landen verboden toevoeging Thimerosal.
 
Al in 1977 wees een Russische studie uit dat ethylkwik, de soort kwik die in Thimerosal is verwerkt, jaren na vaccinatie beschadigingen aan de hersenen en het zenuwgestel veroorzaakt, met soms een coma en zelfs de dood als gevolg. Rusland verbood om die reden in 1980 het gebruik van Thimerosal in vaccins; de eerder genoemde andere landen volgden later.
 
Talloze wetenschappelijke onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen dat Thimerosal verantwoordelijk is voor de wereldwijde dramatische groei van autisme en andere neurologische aandoeningen.Ook is er een verband gevonden tussen spraakstoornissen, ADD en hyperactiviteit. Het Institute of Medicine concludeerde na een onderzoek naar Thimerosal dat het verband tussen de stof en neurologische ontwikkelingsstoornissen (zoals autisme) biologisch aannemelijk is, en riep daarom op om Thimerosal uit alle vaccins te verwijderen.
 
 
 
Fluzone is in de VS het enige middel dat mag worden toegediend aan nog maar 6 maanden oude babies. Met andere woorden: als de mensen de propaganda van de overheid en de officiële gezondheidsinstanties blijven geloven, is er zeer grote kans dat hun kinderen Thimerosal krijgen ingespoten. En daarnaast blijkt uit de afgebeelde bijsluiter dat Fluzone óók elementen van het H1N1 virus bevat dat de Mexicaanse griep veroorzaakt. Nu bevatten vaccins meestal afgezwakte vormen van het virus waartegen de vaccins ontwikkeld zijn, maar waarom zitten er onderdelen H1N1 in een middel voor gewone seizoensgriep?
 
Terminaal slachtoffer Mexigriep volledig genezen door Vitamine C
Op de toonaangevende alternatieve medische website van dr.Mercola staat een opmerkelijk bericht. Een inwoner van Nieuw Zeeland liep de Mexicaanse griep op tijdens een bezoek aan de eilandengroep Fiji. Hij keerde ernstig ziek naar Nieuw Zeeland terug, alwaar hij in een ziekenhuis werd opgenomen.
 
Ondanks het toedienen van Tamiflu en antibiotica verslechterde zijn situatie snel. De familie, met enige medische kennis in de gelederen, drong aan op een infuus met Vitamine C. Het ziekenhuis weigerde. De zieke man kwam vervolgens aan de beademing te liggen en zijn familie werd verteld dat er niets meer voor hem gedaan kon worden, omdat zijn longen het hadden begeven.
 
Na grote druk van de familie werd alsnog ingestemd met het verzoek om de man een infuus met vitamine C te geven. Al na één dag verbeterde de toestand van de man, iets wat de artsen zeer verbaasde. Wel waren ze bezorgd vanwege het feit dat de vitamine C de nieren en de lever van de patiënt zou aantasten, maar volgens ene dr.Appleton zou de lever aangetast zijn door de antibiotica, en niet door de vitamine C.
 
De man begon te herstellen en werd overgebracht naar een ziekenhuis, dichter in de buurt van de familie. De artsen aldaar wilden de behandeling met vitamine C niet voortzetten, maar na tussenkomst van een advocaat stemde men in om de patiënt een veel lagere dosis te gaan toedienen. Het resultaat was dat de man weer volledig bij bewustzijn kwam, iets dat het hele ziekenhuis versteld deed staan.
 
De doses Vitamine C die de door het H1N1 virus terminaal ziek geworden man via een infuus toegediend kreeg:
 
- 1e dag: 25 gram
- 2e dag: 2x 25 gram
- 3e dag: 75 gram
- 4e dag: 100 gram, en de 4 tot 6 daarop volgende dagen ook 100 gram per dag.
 
Vervolgens werd de behandeling onderbroken vanwege de verplaatsing naar het andere ziekenhuis, die het niet met het Vitamine C infuus eens was. Na een week werd de behandeling echter hervat, maar nu met slechts 2 x 1 gram per dag.
 
Aan de hand van dit verhaal zal het duidelijk zijn dat het slikken van een dagelijkse behoorlijke dosis Vitamine C naar alle waarschijnlijkheid heel goed in staat zal zijn om besmetting met de Mexicaanse griep te voorkomen.


Xander
 
Bronnen:
 
 
Zie ook:
 
02-09: Implanteerbare microchip moet griepvirus gaan herkennen (/WHO wil wetgeving landen en individuele mensenrechten buiten werking stellen om gedwongen vaccinaties af te dwingen)

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl