Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

10 landen willen dat herstart Mediterrane Unie mede gericht is op 'probleem Israël'
10 landen willen dat herstart Mediterrane Unie mede gericht is op 'probleem Israël'
Barry Chamish: Mediterrane Unie is nieuwe Rijk van het Vaticaan en bereidt Holocaust II voor

 
Vormen de landen van het '5+5 Forum' het toekomstige '5+5 tenen' Rijk van de antichrist, zoals voorzegd door de profeet Daniël? (kaartje excl.Malta)
 
5 Zuid Europese en 5 Arabische landen die lid zijn van de Mediterrane Unie -ook wel aangeduid met het '5 + 5 Forum'- bereiden zich voor op een herstart en wilen in oktober op het eiland Malta een Verbindingskantoor openen dat gericht is op samenwerking tussen de Europese Unie en de Arabische Liga. Eén van de zaken waar de 10 naties van de in totaal 43 landen tellende Unie zich op willen richten is het oplossen van het Israëlisch-Palestijnse conflict.
 
Hoewel de Mediterrane Unie feitelijk alleen nog op papier bestaat, zijn er frapante overeenkomsten met een bekende dromenuitleg van de Bijbelse profeet Daniël, waarin hij beschreef dat de 'antichrist' in de eindtijd van de geschiedenis aan het hoofd zal komen te staan van een rijk van 10 naties, bestaande uit '5 +5'. Toeval?

Twee verschillende Bijbelse eindtijdvisies vinden elkaar in het '5+5 Forum' van de Mediterrane Unie. Dit forum bestaat uit de 5 Europese landen Spanje, Frankrijk, Italië, Malta en Portugal, en de 5 Arabische landen Marokko, Algerije, Libië, Mauritanië en Tunesië. De meest populaire en al tientallen jaren breed aangehangen eindtijdvisie zegt dat de 'antichrist' zal opkomen in het herstelde Romeinse Rijk, de Europese Unie, met daarin een grote rol voor de Rooms Katholieke Kerk, mogelijk als 'leverancier' van deze 'antichrist'. Met name in de tijd dat de voorloper van de EU, de E(E)G 10 landen telde, dachten veel christenen dat het in de Bijbel voorspelde Rijk van de antichrist was gekomen.
 
De EU breidde zich echter uit tot op dit moment 27 lidstaten, waardoor het aan Daniël getoonde aantal landen -10, bestaande uit '5 + 5 'tenen'-  niet meer klopte. Toch zijn velen tot op de dag van vandaag blijven vasthouden aan deze in dit opzicht al lang niet meer met het visioen overeenstemmende uitleg.
 
Een andere, nieuwere visie werd onlangs breed onder de aandacht gebracht in de bestseller 'The Islamic Antichrist', waarin Joel Richardson de visie van de tot het christendom bekeerde Palestijnse ex-terrorist Whalid Shoebat onderschrijft, dat de antichrist niet afkomstig zal zijn uit de EU, maar uit de Islamitische wereld, omdat de 10 landen die volgens de Bijbel tot het Rijk van de antichrist zullen behoren, in onze tijd zonder uitzondering Islamitisch zijn.
 
Het 10 naties tellende Forum van de Mediterrane Unie zou beide visies in elkaar kunnen verenigen. Dit Forum bestaat uit zowel Europese als Arabische/Islamitische landen, én 'Rome' vormt onderdeel van dit gebied. Daarnaast is het niet langer onvoorstelbaar dat de Europese Unie vanwege de economische/financiële crisis uiteindelijk in twee delen uiteen zal vallen, en de Euro opgesplitst zal worden in een Nordische Euro en een Mediterrane Euro. Een Zuid Europese Unie zou dan via het '5+5 Forum' vrij gemakkelijk kunnen overgaan in een 'afgeslante' Mediterrane Unie, waarmee ook geografisch gezien het oorspronkelijke Romeinse Rijk -dat ook bestond uit de kustgebieden van Noord Afrika- grotendeels hersteld zou worden.

Problemen bij uitleg Daniël 2
Bij nadere bestudering van het visioen dat Daniël kreeg over de opeenvolgende wereldmachten, die zouden eindigen met het rijk van de 'antichrist', blijkt dat de aanwijzingen dat dit Rijk uit 10 landen (5+5) zal bestaan, slechts indirekt zijn. In Daniël 2 beschrijft de profeet aan de toenmalige koning Nekukadnessar diens droom over een groot beeld, dat een gouden hoofd heeft, zilveren armen en borst, een koperen buik, ijzeren benen en voeten van deels ijzer en deels leem (aarde).
 
Het gouden hoofd stelde het toenmalige Babylonische Rijk voor, de overige delen de daarna volgende wereldrijken, te eindigen met de beide voeten, waarvan de tenen bestaan uit ijzer en leem. Dit zou het laatste wereldrijk zijn, hard als ijzer, maar broos als leem, omdat de volken van dit rijk zich niet met elkaar zullen vermengen. Dit laatste feit zou heel goed van toepassing kunnen zijn op de 5 Zuid Europese volken en de 5 Arabische volken, die zich eveneens nauwelijks met elkaar vermengen, mede omdat het Zuid Europese deel Katholiek is, en het Arabische deel Islamitisch.
 
De meeste Bijbeluitleggers zien in de tien tenen van het beeld, verdeeld over 2 voeten (dus een uit 2 delen bestaand Rijk met ieder 5 landen) hetzelfde rijk als het in Daniël 7 omschreven Rijk van de antichrist. Grote verschil is dat in Daniël 7 letterlijk gesproken wordt van 10 koningen, maar in Daniël 2 níet. Daniëls uitleg van de droom van Nebukadnessar bevat geen enkele direkte verwijzing naar het aantal landen van dit laatste rijk dat over de Aarde zal heersen.
 
In Daniël 7 wordt eveneens gesproken van vier koninkrijken, overeenkomend met de vier verschillende delen van het beeld uit Daniël 2. Uit het laatste, vierde Koninkrijk, waarvan velen denken dat dit het Romeinse Rijk was, zullen 10 koningen opstaan, die het Rijk van de antichrist zullen vormen. Drie koningen zullen door hem ten val worden gebracht. De uitleg dat de 10 tenen van het beeld overeenkomen met de 10 koningen lijkt daarom logisch, en de eventueel toekomstige afgeslankte Mediterrane Unie zou vanwege de samenvoeging van het herstelde Romeinse Rijk én de antichristelijke Islam een welhaast perfekte vervulling van deze profetie kunnen zijn, mits de 10 tenen en de 10 koningen inderdaad letterlijk moeten worden opgevat.

Natuurlijk zijn er nog andere verklaringen mogelijk, en zeker als er in de toekomst nog meer landen zich zullen aansluiten bij het '5+5 Forum' van de Mediterrane Unie (bijvoorbeeld EU-lid Griekenland) dan klopt het getal 10 (of 5+5) niet meer. Daarnaast is de Mediterrane Unie zélf op dit moment nog slechts een papieren tijger, een wassen neus, met vrijwel geen enkele daadwerkelijke macht. Dat zou na de eventuele opsplitsing van de EU echter snel kunnen veranderen.

Barry Chamish: Mediterrane Unie is nieuwe Vaticaanse Rijk
Voor de over de hele wereld bekende, controversiële Israëlische journalist en auteur Barry Chamish ('Who murdered Yitzhak Rabin', waarin hij beweert dat de voormalige Israëlische premier door leden van zijn eigen partij is vermoord) is het in ieder geval al wél duidelijk: het '5+5 Forum' van de Mediterrane Unie representeert -als zijnde onderdeel van de Europese Unie en de Arabische Liga- het nieuwe rijk van het Vaticaan, dat achter de schermen een Tweede Holocaust voorbereid, zodat Israël zal ophouden te bestaan en Jeruzalem een internationale stad zal worden die onder controle zal komen te staan van onder andere de Rooms Katholieke Paus.

'Het begon toen de Spaanse koning Juan Carlos, door het Vaticaan 'De Verdediger van de Heilige Plaatsen van Jeruzalem' genoemd, besloot om (in november 2009) naar Malta te gaan,' schrijft Chamish. 'De Katholieke staten van Spanje, Frankrijk, Italië, Malta en Portugal staan op het punt een alliantie aan te gaan met de Arabische Liga. De Arabieren zullen alleen willen samenwerken als het probleem Israël wordt aangepakt.... Het spel is zó duidelijk. Toch wil geen enkele Jood inzien hoe Israël het dodelijke slachtoffer zal worden van het Arabisch-Vaticaanse plan.'

Zit Chamish hiermee op het goede spoor? Een sterke aanwijzing zou kunnen zijn dat de belangrijkste Islam-adviseur van de paus recent pleitte voor het stationeren van een internationale troepenmacht in Israël, en dat een internationale commissie moet gaan beslissen over het lot van Jeruzalem. Zijn voorstellen komen feitelijk neer op het beëindigen van de soevereiniteit van de Joodse Staat.
 
In mei berichtten we al, dat de Paus een grotendeels geheim gebleven overeenkomst had gesloten met de Arabische Liga over de toekomst van Israël en met name Jeruzalem. Nog een teken aan de wand is het feit dat het Vaticaan steeds openlijker streeft naar het verkrijgen van alle authoriteit over de Tempelberg in Jeruzalem.
 
Is de herstart van het '5+5 Forum' van de Mediterrane Unie het begin van de opkomst van het allerlaatste wereldrijk, het rijk van de antichrist, dat zal proberen om het Joodse volk uit te roeien en volgens de Bijbel de hevigste christenvervolging ooit zal starten? Zeker is het nog allerminst er zijn nog een groot aantal minstens zo waarschijnlijke varianten, maar het lijkt inmiddels wel duidelijk dat de ontwikkelingen rond de Mediterrane Unie en de toenemende invloed en bemoeienis van het Vaticaan in het Midden Oosten heel goed in de gaten moeten worden gehouden.

Xander
 
Bronnen o.a.:
 
Middle East Online (=tip van Aukina)
 
Zie ook:
 
04-05: Paus naar Israël met overeenkomst Vaticaan-Arabische Liga op zak (/Vaticaan wil authoriteit over de Tempelberg)
30-11: Adviseur Obama wil Amerikaanse invasie van Israël 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl