Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Visioen Amerikaanse voorganger: Griepvaccinatie opent weg voor demonen
Visioen Duitse voorganger: Griepvaccinatie opent weg voor demonen

 
Volgens voorganger J.W.Matutis zou God hem hebben laten zien, dat de griepvaccinatie mensen -ook christenen- weerloos maakt tegen demonen.
 
Een speciaal voorwoord bij dit artikel. De waarschuwing die deze Duitse voorganger van God ontvangen zou hebben is vooral voor christenen bijzonder heftig. Gebruik uw onderscheidingsvermogen om te bepalen in hoeverre hier u waarde aan moet hechten. Gezien het toch al enorme gezondheidsgevaar van de griepvaccinaties vind ik het echter van groot belang dat u hier in ieder geval kennis van neemt, omdat, mocht het inderdaad kloppen, de gevolgen buitengewoon verstrekkend en dramatisch kunnen zijn.

Op 27 augustus ontving voorganger Joh.W.Matutis naar eigen zeggen het volgende visioen van God:
 
'Ik zag een grote weide met zeer veel schapen. Plotseling kwamen er van alle kanten wolven op de kudde af. Zij mengden zich onder de schapen. Noch de schaapherders, noch de herdershonden (die van het allergrootste belang zijn) sloegen alarm. Ze lagen als gehypnotiseerd op de grond. Er was een klein beetje paniek in de kudde; de schapen merkten dat er iets niet goed zat, maar ze besteedden er geen serieuze aandacht aan. Ze bleven rustig doorgrazen. De schaapherders en de herdershonden merkten daarentegen helemaal niets op.'
 
'Toen ik goed keek, zag ik dat de wolven slagtanden in de vorm van slangen in hun bek hadden, waarmee ze de schapen een héél klein beetje beten in hun achtersten. De schapen kregen een lichte zenuwtrekking, maar gingen daarna gewoon door met grazen. Na een korte tijd renden de wolven weer weg van de kudde en trokken zich terug in de bergen, zonder ook maar één schaap te hebben gestolen of hen ook maar enig kwaad te hebben aangedaan.'
 
'Toen begon de leider van de wolventroep als een demon, maar met een diepe, menselijke stem, te spreken. 'Mijn beste schaapherders, honden en al mijn beste schapen. Nu behoren jullie ons toe. We hebben jullie compleet in onze macht. Wij waren bij jullie, zonder dat jullie iets in de gaten hadden. We hebben in vermomming tegen jullie gewerkt, en hebben jullie zelfs geinjecteerd met een 'serum' dat jullie ons bezit maakt. Vanaf nu dragen jullie allemaal ons merkteken. We hebben jullie namelijk ook geinjecteerd met onze geest en onze gegevens, zonder dat jullie het in de gaten hadden. Ontsnappen is niet meer mogelijk; de hele kudde staat nu onder onze controle.''
 
'Toen zei ik in mijn geest: 'Nee! De Heer is mijn herder. Ik wil niets te maken hebben met de duivel en zijn demonen. Ik wil hen niet als mijn herders hebben.' Toen sprak de leider van de wolven, met een sarcastische blik in zijn ogen: 'De schapen aten en sliepen. Jullie buiken en voorspoed was belangrijker voor jullie.''
 
'Luister wat deze demon heel duidelijk tegen mij zei: 'Wij nemen nu wraak voor onze man van de Gadarenen (Matteüs 5:1-17). De Heer wierp ons destijds van hem uit, en we moesten vluchten in varkens en de afgrond in springen. Nu zijn we echter hersteld en sterk genoeg om onze vervloekte woonplaatsen weer te verlaten. Daarom zijn we teruggekeerd uit de afgrond om wraak op Hem (Jezus) te nemen en op Zijn werken. Deze grazende schapen zijn allemaal geinfecteerd door onze demonen uit de afgrond. Ze kunnen niet meer ontsnappen. Ze behoren definitief aan ons toe.'
 
'Ik was geschokt!'

 
God's uitleg van het visioen
Toen sprak God tegen me: 'Mijn zoon, iedereen zal in de komende dagen een verplichte vaccinatie tegen de varkens(Mexicaanse)griep moeten ontvangen. Dit is een misleiding. Ze zullen tegelijkertijd geinfecteerd worden met demonen uit de afgrond, iedereen, die niet mijn Geest heeft ontvangen en Mijn zegel op zich heeft. Ja, het zal zo zijn dat ze een dodelijke geest in zich geinjecteerd zullen krijgen. Dit zal de wolven in staat stellen met hen te doen wat ze willen. Iedereen die hen niet wil volgen, hen tegenwerkt of tegen hen opstaat, op wat voor manier dan ook, zal met één druk op de knop geëlimineerd worden.''
 
''Voor hen zal geen ontsnappen meer mogelijk zijn. Ja, het is waar, Mijn zoon,' zei de Heer. 'Deze vervloekte geesten zullen opnieuw uit de afgrond komen en door de 'varkens'(-griepinentingen) hun misdragingen onder de mensen die mij niet kennen en niet volgen, voortzetten. Ik zal echter met Mijn kerk hetzelfde doen als toen. Wij zullen uit dat gebied vertrekken. Dan zullen deze demonen uit de afgrond één derde van de mensheid uitroeiien.''
 
'Toen zei de Heer tegen mij: 'Maar jullie, Mijn kinderen, die Mij volgen, moeten moedig en sterk zijn, en NEE zeggen! Sta niet toe dat jullie geinjecteerd en gevaccineerd worden. Jullie moeten Mij onverkort vertrouwen. Ik zal jullie met Mij meenemen naar de andere oever, en daar zullen wij verder gaan. Voor jullie, Mijn kinderen, zal het leven heel normaal doorgaan. Jullie zijn Mijn schapen. Jullie horen Mijn stem en volgen mij. En Ik zend julllie als schapen onder de wolven. Waarschuw al Mijn kinderen en alle mensen van goede wil tegen deze wereldwijde gedwongen vaccinaties. Ze lijken onschadelijk, maar zijn dat niet!''
 
''Het betekent meer, namelijk de terugkeer van de oude demonen uit de afgrond. Waarschuw iedereen! Zelfs als ze jullie 'paranoïde' of 'terroristen' noemen. Jullie zijn Mijn kinderen, Mijn mensen. Jullie zijn heilig. Daarom moeten jullie geen ander 'merkteken' in jullie lichamen ontvangen. Jullie lichamen Zijn een tempel voor Mijn heilige Geest, en geen geheime woonplaats voor demonen, die door mij uitgeworpen zijn, waar Ik jullie van verlost heb,' zei de Heer.'
 
'Ik geef deze boodschap zo door als ik hem ontvangen heb.'
 
'Beste vrienden, we leven precies aan het einde der tijden. Pas heel goed op wat er met u en uw kinderen gebeurt. De duivel is en blijft een leugenaar, en hij heeft geen goede bedoelingen. Ik was helemaal van slag toen God me dit visioen liet zien, dat slaat op het vaccinatieprogramma tegen de varkensgriep.'
 
'De gelovigen staan op het punt de test van de eindtijd te ondergaan. Nu zal duidelijk worden of we genoeg kracht hebben om ons te verzetten, om NEE te zeggen. U bent niet weerloos; God gaf u Zijn heilige Geest en de hele wapenuitrusting (Efeziërs 6:16-17). Deze wapens heeft u nu nodig en daar moet u spoedig gebruik van maken. Als u nog geen waar kind van God bent, toon berouw! Laat u dopen en u vullen met de heilige Geest, zodat het zegel van God op uw leven zal zijn (Ef.1:1,13; 4:30 en Openbaring 7:3-4) en de duivel u niet zal kunnen raken.'
 
'Voorganger Joh.W.Matutis'
 
 
Xander*
 
Bron: Steve Quayle 
 
* Om 23.35 aangepast. Matutis is geen Amerikaanse, maar een Duitse voorganger.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl