Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nieuw onderzoek bewijst grote waarde Vitamine D, ook tegen griep
Nieuw onderzoek bewijst grote waarde Vitamine D, ook tegen griep

 
 
De afgelopen maanden hebben we in veel artikelen over de Mexicaanse griep en geplande massavaccinaties regelmatig gewezen op het belang van onder andere Vitamine D (/D3), om een goede natuurlijke weerstand op te bouwen tegen ieder griepvirus, ook het H1N1 virus dat de Mexicaanse griep veroorzaakt. Dacht met tot voor kort dat Vitamine D hoofdzakelijk geschikt was voor ouderen die te maken krijgen met botontkalking, nieuw wetenschappelijk onderzoek (bijna 100 studies in de laatste paar jaar) wijst uit dat Vitamine D veel belangrijker is dan werd aangenomen, en gebruikt kan worden om een groot scala aan ziektes en aandoeningen te voorkomen of te bestrijden.
Enkele jaren geleden ontdekte een Amerikaanse afdelingsarts bij toeval dat Vitamine D een grote rol speelt bij het voorkomen van griep. Tijdens een griepepidemie werden vrijwel alle patiënten in het ziekenhuis waar hij werkte ziek, behalve op zijn afdeling. Daar kreeg zelfs helemaal niemand de griep. Nader onderzoek wees uit dat al deze patiënten, die behandeld werden tegen depressie, dagelijks een hoge dosis Vitamine D voorgeschreven kregen. (tot mijn spijt ben ik de link naar dit artikel kwijtgeraakt en heb ik deze ook na uitgebreid zoeken nog steeds niet gevonden).

De laatste jaren zijn er bijna 100 wetenschappelijke onderzoeken gestart en/of afgerond naar de waarde en functie van Vitamine D. Een tekort aan Vitamine D wordt inmiddels als een groot wereldwijd probleem beschouwd, behalve in landen met een tropisch klimaat, waar de meeste mensen iedere dag regelmatig in de zon verkeren. Zowel de (terechte) angst voor huidkanker en het feit dat de moderne mens steeds meer binnenshuis te vinden is (tv, internet, videogames, etc..) hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het massale Vitamine D tekort.
 
Vitamine D helpt bij afvallen
Obesitas wordt al jaren in verband gebracht met een Vitamine D tekort. Het is algemeen bekend dat zonlicht en Vitamine D positief werken bij de inname, verwerking en verbranding van voedsel en tevens het bloedsuikergehalte helpen normaliseren. 'Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat mensen met hoge Vitamine D gehaltes sneller afvallen dan mensen met een laag gehalte,' aldus een UPI-nieuwsbericht van 16 juni 2009. Extreem groot is het verschil volgens dat recente onderzoek overigens niet: de studiepersonen met een hoog Vitamine D gehalte vielen tijdens het volgen van een dieet met weinig caloriën bijna een halve pond meer af dan degenen met (te) weinig Vitamine D.
 
Vitamine D tekort verhoogt risico op ernstige ziektes
Op 30 april publiceerde de New England Journal of Medicine gegevens waaruit bleek dat bijna de helft van alle ernstig zieke patiënten op de Intensive Care een tekort aan Vitamine D hebben. Een tekort aan Vitamine D wordt in toenemende mate in verband gebracht met allerlei soorten verslechterde gezondheidscondities, een feit dat al veel langer in de natuurgeneeskundeonderkend wordt.
 
Vitamine D zorgt voor goede bloedsuiker- en calciumniveaus in het bloed, helpt het hart goed te functioneren en werkt positief op de spijsvertering. Vitamine D lijkt tevens bescherming te bieden tegen allerlei infectieziektes, botontkalking, diabetes en zelfs kanker. Aangezien Vitamine D in slechts geringe hoeveelheden in voedsel voorkomt, is blootstelling van de huid aan de zon de beste methode om via natuurlijke weg het Vitamine D niveau te verhogen (UVB-stralen worden in het lichaam omgezet in Vitamine D).
 
Huidkanker Stichting adviseert meer Vitamine D in te nemen
In juni heeft de Huidkanker Stichting haar advies ten aanzien van het innemen van Vitamine D aangepast. Volwassenen die weinig in de zon komen wordt nu geadviseerd om dagelijks geen 400, maar 1000 internationale eenheden (IU) VitamineD in te nemen. Voor kinderen onder de 18 wordt 400 eenheden per dag aangeraden.
 
Vitamine D, niet C, tegen verkoudheid en griep
In maart 2009 schreef het Nutritional Outlook Magazine dat Vitamine D goede bescherming kan bieden tegen verkoudheid en griep. Deze conclusie werd gebaseerd op nieuwe onderzoeken die werden gepubliceerd in de Archives of Internal Medicine. Uit een onderzoek onder 19.000 volwassenen en adolescenten bleek, dat mensen met de laagste gemiddelde Vitamine D niveaus 40% meer kans liepen op een infectie aan de ademhalingswegen. De bevindingen gaven aan dat meer zonnevitamines een belangrijke methode kunnen zijn om het immuunsysteem te versterken tegen bijvoorbeeld verkoudheid en griep.
 
Vitamine D tekort bevordert ontwikkeling kanker
Op de website van ScienceDaily werd op 26 mei 2009 gemeld dat onderzoekers van de Universiteit van Californië (San Diego) hadden ontdekt dat een laag niveau Vitamine D zorgt dat kankercellen zich sneller kunnen ontwikkelen. 'De eerste gebeurtenissen bij (het ontwikkelen van) kanker is het verlies van communicatie tussen cellen, dat onder andere het gevolg is van lage Vitamine D- en calciumwaardes,' aldus één van de onderzoekers.
 
Vitamine D: 48% hogere overlevingskans bij darmkanker
Uit een onderzoek van het Dana-Farber Kankerinstituut in Boston (VS) bleek vorig jaar, dat patiënten met darmkanker een 48% hogere overlevingskans hadden bij een hoog Vitamine D gehalte in hun bloed. 'Vitamine D is betrokken bij veel zaken die mis kunnen gaan bij kanker,' was één van de conclusies. Vitamine D zou de groei van kankercellen vertragen en ook betrokken zijn bij het vernietigen van deze kankercellen.
 
Blijf helder in je hoofd met Vitamine D
Mensen die bezorgd zijn dat ze bij het ouder worden mentaal minder goed gaan functioneren, zouden moeten overwegen om meer Vitamine D in te gaan nemen. Bij een onderzoek onder ruim 3000 mannen tussen de 40 en 79, gedaan door wetenschappers van de Universiteit van Manchester en andere Europese laboratoria, bleek dat mannen van middelbare leeftijd die regelmatig aan zonlicht werden blootgesteld, betere cognitieve functies hadden, en duidelijk beter presteerden bij simpele en gevoelige neuropsychologische testen, die gericht waren op zaken zoals concentratie en de snelheid van informatieverwerking.
 
Vitamine D verkleint kans op terugval MS-patiënten
Hoop voor patiënten met Multiple Sclerosis (MS): nieuw onderzoek lijkt uit te wijzen dat hoge doses Vitamine D de kans op terugval bij MS-patïenten dramatisch verkleint. Canadese onderzoekers concludeerden dat MS-patiënten die waren behandeld met een hoge dosis Vitamine D, tijdens de testperiode niet ziek werden. Net als Schotland heeft Canada naar verhouding veel MS-patiënten, wat in verband wordt gebracht met het klimaat waarin weinig zonneschijn voorkomt. Diverse studies lieten reeds een verband zien tussen MS en een tekort aan Vitamine D.
 
Kans op keizersnee groter bij tekort Vitamine D
Uit een onderzoek onder 253 vrouwen die in een ziekenhuis in Boston (VS) bevielen van een baby, bleek dat vrouwen die een tekort aan Vitamine D hadden, een vier keer zo hogere kans hadden om een keizersnee te ondergaan dan vrouwen met een hoog Vitamine D gehalte in hun bloed.
 
Vitamine D helpt depressie te bestrijden
Al lange tijd is bekend dat zonlicht een effectieve therapie is tegen seizoensdepressie, een vorm van depressie die vooral voorkomt in landen met een kouder klimaat, waar zonlicht gedurende de wintermaanden schaars is. In plaats van deze mensen antidepressiva voor te schrijven zouden artsen hen moeten adviseren om meer de zon in te gaan, de beste methode om op natuurlijke wijze aan meer Vitamine D te komen.
 
In 2008 publiceerde het Journal of Internal Medicine een studie waaruit een verband bleek tussen een laag Vitamine D gehalte en depressie bij mensen met overgewicht. Uit een ander onderzoek, gerapporteerd in de Archives of General Psychiatry, bleek een vergelijkbaar verband, en tevens het verband tussen te weinig Vitamine D en een verhoogd parathyroide hormonenniveau, wat een indicatie is van de ernst van de depressie.
 
Verhoogd risico op hartfalen bij Vitamine D tekort
Het Journal of the American College of Cardiology publiceerde de resulaten van een studie uit 2008 waaruit bleek, dat onder andere een laag Vitamine D niveau het risico op (congestief) hartfalen vergroot.

Veel minder kans op Diabetes-2 bij hoog Vitamine D gehalte
Gedurende een 17 jarig terugkerend onderzoek onder ongeveer 4000 mannen en vrouwen is gebleken, dat mensen met een hoge waarde Vitamine D in hun bloed 40% minder risico lopen op het ontwikkelen van Diabetes type-2. Het Amerikaanse National Institutes of Health bevestigt dit op haar officiële website, en schrijft tevens dat een tekort aan Vitamine D op jonge leeftijd het risico op het ontwikkelen op Diabetes-1 op latere leeftijd verhoogt.  Hoge niveaus Vitamine D3 zouden de ontwikkeling van beide types Diabetes vertragen.
 
Weinig Vitamine D verhoogt risico op mislukte zwangerschap
In juni schreef The Journal of Nutrition dat er een verband gevonden is tussen een laag niveau Vitamine D en het optreden van Bacterial Vaginosis (BV), een vaginale infectie die mislukte zwangerschappen kan veroorzaken. De onderzoekers denken dat dit iets te maken heeft met de invloed van Vitamine D op het immuunsysteem.
 
Het onderzoek werd verricht onder 469 zwangere vrouwen (209 blanke en 260 zwarte). Vrouwen met een te laag Vitamine D gehalte bleken 50% meer kans te hebben op het krijgen van BV, waarbij zwarte vrouwen een duidelijk hoger risico liepen (52%) dan blanke vrouwen (27%), waarschijnlijk vanwege het feit dat een donkere huid minder makkelijk zonnestraling in zich opneemt (dat wordt omgezet in Vitamine D) dan een lichte huid.
 
Vitamine D tekort veroorzaakt botvergroeiingen
Het aantal gevallen rachitis, ook wel Engelse ziekte genoemd, neemt in de VS (en waarschijnlijk ook in de rest van de moderne wereld) nog steeds toe. Onderzoekers geloven dat rachitis -botvergroeiingen, bijvoorbeeld o-benen, een kielvormige borst, een misvormde schedel- ontstaat door een tekort aan Vitamine D bij kinderen, door te weinig inname via zowel voedsel als zonlicht. De National Academy of Sciences beveelt dan ook aan dat alle zuigelingen (inclusief degenen die intensief borstvoeding krijgen) en jonge kinderen dagelijks minimaal 200 IU Vitamine D toegediend krijgen, en dat deze inname wordt voortgezet tijdens de adolescentie.
 
Chronische pijn, Vermoeidheid, Fybromialgie, Migraine, Artrose door te weinig Vitamine D
Recent klinisch onderzoek wijst uit dat een tekort aan Vitamine D kan leiden tot diverse soorten chronische pijnklachten, spierzwakte, vermoeidheid, fybromialgie, rheumatische aandoeningen, migraine, overmatige zenuwgevoeligheid (hyperesthesie), artrose ('gewrichtsslijtage') en diverse andere somatische klachten. Gegevens lijken er op te wijzen dat Vitamine D supplementen bij veel patiënten chronische pijn en vermoeidheidssyndromen kan verlichten. Vitamine D is heel geschikt voor zelfbehandeling, wordt goed verdragen en is zeer goed betaalbaar.
 
Conclusie: Zorg voor voldoende Vitamine D!
Naast de bovenstaande opsomming zijn er nog een groot aantal andere aandoeningen die in verband worden gebracht met een tekort aan Vitamine D. Hoeveel Vitamine D u dagelijks zou moeten innemen hangt af van uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld of u veel of weinig zonlicht krijgt.  Daarnaast geven diverse deskundigen allerlei verschillende adviezen ten aanzien van het optimale aantal IU dat dagelijks ingenomen zou moeten worden.

De UV straling boven ongeveer de 42e breedtegraad -in Europa ruwweg alle gebieden bóven de Pyreneën (grens Frankrijk/Spanje)- is tussen november en eind februari gemiddeld genomen onvoldoende om in die periode voldoende vitamine D via zonlicht op te doen.

Volgens de website van de Vitamine D raad zou recent onderzoek uitwijzen dat volwassenen en adolescenten die weinig in de zon komen, dagelijks minstens 5000 IU Vitamine D zouden moeten slikken. Dit lijkt misschien enorm veel, maar de huid produceert circa 10.000 IU Vitamine D na slechts 20 a 30 minuten blootstelling aan de zon. Dat is 50 x hoger dan de in de VS aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.
 
De aanbevelingen van de Vitamine D raad:
 
* In de late lente, zomer en vroege herfst geregeld de zon in en zoveel mogelijk huid aan zonnestraling blootstellen.
 
* Regelmatig onder de zonnebank (vermijd verbranding).
 
* Drie maanden lang 5000 IU Vitamine D slikken, dan een bloedtest laten doen, en vervolgens de bloedwaarde Vitamine D tussen de 50 en 80 ng/mL houden.
 
Gezien het sterk toenemende aantal gevallen van huidkanker zou ik persoonlijk toch oppassen met (te) veel de zon in te gaan. Recent onderzoek wijst uit dat regelmatig onder de zonnebank gaan zeer slecht is voor je huid en het risico op huidkanker sterk vergroot.
 
De veiligste manier om voldoende Vitamine D op te doen lijkt dan ook met mate de zon in te gaan, en daarnaast het hele jaar door een redelijk (maar niet te) hoge dosis Vitamine D (/D3) per dagte slikken.

Volgens de website natuurlijkerwijs (met dank aan Arno) is Vitamine D 'de meest giftige' van alle vitaminen, en kan Vitamine D leiden tot misselijkheid, braken, hoofdpijn, depressiviteit en andere symptonen. Gezien talloze recente onderzoeken wellicht een achterhaalde conclusie.

Mijn persoonlijke ervaring: ik slik nu circa 8 maanden dagelijks een hoge dosis (2400 IU) Vitamine D(3), en de uitwerking daarvan is tot nu toe louter positief. Geen enkele bijwerking zoals op natuurlijkerwijs.com wordt vermeld. Integendeel, de op deze site vermelde klachten zijn juist fors verminderd of verdwenen. Gezien mijn al vaak gebleken gevoeligheid voor supplementen e.d. denk ik dan ook dat het veilig genoeg is, en met het oog op de komende Mexicaanse grieppandemie zelfs hoognodig is, dat zoveel mogelijk mensen overgaan tot het dagelijks innemen van voldoende Vitamine D (/D3).
 

Xander
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl