HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nieuw boek waarschuwt voor Islamitische Antichrist
Nieuw boek waarschuwt voor Islamitische Antichrist

 
Het nieuwe boek en een (islamitische) voorstelling van de Mahdi, de moslim-messias.
 
Nadat de meeste christenen decennia lang onderwezen werd dat de in de Bijbel voorspelde Antichrist uit de Europese Unie afkomstig zal zijn, is er nu een zeer controversieel en al snel buitengewoon goed verkocht boek verschenen, 'The Islamic Antichrist', waarin de schrijver Joel Richardson deze leringen vanuit de Bijbel omver haalt. Volgens hem is de Bijbelse antichrist één en dezelfde persoon als de 'Mahdi', de islamitische messias uit de Koran.

Het is er bij veel christenen met een evangelische achtergrond ingestampt: 'de' antichrist zal afkomstig zijn uit Europa, al dan niet in samenwerking met de Rooms Katholieke Kerk. Ook de populaire romanserie 'Left Behind' is op deze vertrouwde aannames gebaseerd.
 
Fout, schrijft Joel Richardson - een pseudoniem, omdat hij vreest dat zijn boek in de moslimwereld net zo 'enthousiast' zal worden onthaald als Salman Rushdie's 'De Duivelsverzen'. 'De Bijbel geeft overweldigend veel bewijs dat het rijk van de Antichrist uit landen zal bestaan die heden ten dage zonder uitzondering islamitisch zijn,' zegt Richardson. 'Ondanks de talloze bekende argumenten die wijzen op het herstelde Romeinse Rijk, de EU, als het machtscentrum van de Antichrist, zijn de landen die door de Bijbel worden genoemd als behorende tot het rijk van de Antichrist, allemaal moslim.'
 
De belangrijkste fout die Bijbelwetenschappers volgens Richardson hebben gemaakt is een foutieve interpretatie van het visioen van Daniël over de opkomst en ondergang van toekomstige wereldimperiums tot en met de eindtijd. Westerse christenen hebben altijd geleerd dat het laatste 'eindtijd' imperium dat van Rome zal zijn. Maar, schrijft Richardson, Rome heeft nog nooit Babylon veroverd en is daarmee automatisch uitgesloten als zijnde het toekomstige Rijk van de Antichrist.
 
Mede daarom moet het een ander imperium zijn dat ooit ten val kwam, maar weer in opkomst is, en waaruit de Bijbelse 'mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs' zal verschijnen. En dat rijk is volgens Richardson het huidige Islamitische Rijk, dat wél Babylon veroverde, en daar feitelijk nog steeds de baas is.
 
Veel evangelische christenen geloven dat de Bijbel de komst van een charismatische heerser voorzegd, de Antichrist, die vlak vóór de terugkomst van Jezus Christus op Aarde zal heersen. De Koran voorspelt eveneens de komst van een messias, de Mahdi, die aan het hoofd van een groot aantal landen zal staan en vrede zal brengen. Richardson, een onderzoeker van de Islam, bewijst volgens eigen zeggen in zijn boek dat beide figuren één en dezelfde persoon zijn; een feit waar volgens hem de meeste christenen geen flauw benul van hebben.
 
Joel Richardson is co-redacteur van het boek 'Why We Left Islam: Former Muslims Speak out', en is samen met Walid Shoebat co-auteur van het boek 'God's War on Terror: Islam, Prophecy and the Bible'. Walid Shoebat is een tot het christendom bekeerde moslim en tevens een voormalige Palestijnse terrorist, die aktief aanslagen op Israëlische burgers heeft gepleegd. Shoebat waarschuwt christenen al jaren in lezingen over de hele wereld dat de Antichrist volgens de Bijbel niet zal voortkomen uit de EU of de Roomse Kerk, maar uit de islam. Sterk bewijs hiervoor zijn de vele beschrijvingen in het Oude Testament van de landen die God, deels door middel van het herstelde Israël, in de eindtijd zal verwoesten; dit zijn in onze tijd inderdaad zonder uitzondering Arabische moslimlanden.

In één van de islamitische verklaringen van de Koran zal de Mahdi echter samen met Jezus -als zijnde een teruggekeerde profeet- de 'Dajjal' of de Antichrist verslaan.

De uitleg van Walid Shoebat is in het verleden door de meeste christenen verworpen, omdat deze zich niet konden voorstellen dat de Joden een uit de islam afkomstig messias in hun herbouwde Tempel zouden toelaten. Maar met de komst van Barack Obama is deze visie in een ander, waarschijnlijker licht komen te staan. Obama noemde zich tijdens de verkiezingscampagne 'christen' en identificeerde zich zó met een deel van de Joodse gemeenschap, dat hij door veel Amerikaanse Joden 'de eerste Joodse president' werd genoemd. Na zijn verkiezing heeft Obama het echter over 'zijn moslim geloof' en het feit dat de VS geen christelijk land meer is.
 
Tegelijkertijd heeft Obama via zijn moeder óók wortels in Europa, dus zou hij -MITS hij 'de' antichrist zou zijn, wat ik bij deze beslist niet beweer!- in dat opzicht ook aan de meer geaccepteerde verklaringen van de komst van de Antichrist uit Europa kunnen beantwoorden.

Tel daarbij op de hier al vaker ter sprake gekomen oude islamitische profetie over een 'lange zwarte man', die in de eindtijd aan het hoofd van het Westen zal staan en de helper van de Mahdi zal zijn, en de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat Barack Obama
hoe dan ook een grote rol zal spelen in deze laatste fase van de menselijke geschiedenis. Wat die rol precies inhoudt, zal de komende jaren moeten blijken.
 
 
Xander
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl