HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Christenen onthoofd vanwege weigering bekering tot Islam
Christenen onthoofd vanwege weigering bekering tot Islam
'Dit is een voorbode van wat komen gaat'

 
Radicale Islamisten passen regelmatig onthoofding toe als straf op misdaden tegen de Islam, waaronder ook de weigering om zich tot de Islam te bekeren. Volgens de Bijbel zal het 'rijk van het beest' in de eindtijd juist deze straf massaal gaan toepassen op Christenen.
 
Een Nigeriaanse krant schreef gisteren dat drie Christelijke geestelijken onthoofd zijn vanwege hun weigering om zich tot de Islam te bekeren. Volgens Joel Richardson, auteur van het hier eerder besproken boek 'The Islamic Antichrist', gebruiken radicale moslims over de hele wereld regelmatig onthoofding als straf op het niet willen accepteren van de Islam, en is dit volgens hem een voorbode voor wat Christenen in de toekomst wereldwijd te wachten staat.

'De geestelijken... werd gevraagd hun geloof te veranderen in de Islam...,' begon het persoonlijke getuigenis in de Nigeriaanse krant volgens Richardson. 'Ik denk dat één van de mannen een betoog hield waardoor de andere twee vertrouwen kregen om eveneens bekering tot de Islam te weigeren... Later kwam men naar buiten en onthoofden ze de drie mannen één voor één op de binnenplaats. Daarna schreeuwden zij inwilde vervoering 'allah akbar' en vuurden diverse schoten af.'
 
Volgens Richardson toont de golf onthoofdingen van mensen die zich weigeren te bekeren tot de Islam aan, dat de controversiële stellingen in zijn bestseller 'The Islamic Antichrist' correct zijn. Volgens hem zijn deze onthoofdingen een voorbode voor wat Christenen in de toekomst wereldwijd te wachten staat:
 
'... en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest, noch zijn beeld hadden aanbeden, en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden...' (Openbaring 20:4)
 
Richardson gaat in zijn boek lijnrecht in tegen de al jaren heersende, in Christelijke kringen breed geaccepteerde opvatting dat de 'Antichrist' uit het herstelde Romeinse Rijk, de huidige Europese Unie,zal komen. Sinds de jaren '60 en '70 is deze verklaring door de boeken van onder andere Hal Lindsey en andere profetie-uitleggers bijzonder populair geworden. Richardson is er echter van overtuigd dat deze uitleg niet klopt.

'Veel bestudeerders van de profetiën hebben zich gericht op Europa, waar een rijk en een religie zouden ontstaan die uiteindelijk zullen overgaan tot het onthoofden van Christenen. Maar steeds vaker wordt deze dwaze uitleg van de hand gewezen,' redeneert Richardson. 'In het Europa van vandaag is er bijvoorbeeld een algehele afkeer van de 'barbaarse praktijken' die in Amerika worden toegepast bij het ombrengen van ter dood veroordeelden.'
 
'De Bijbelse beschrijvingen van het rijk van het 'beest met ijzeren tanden', dat pal voor de terugkomst van Jezus Christus de hele Aarde zal overspoelen, is simpelweg niet toe te passen op Europa. Europa is en wordt in toenemende mate een tandeloze, uitgeputte staat, waarmee een in Europa opkomende 'Antichrist' steeds minder waarschijnlijk wordt. Daarentegen richten steeds meer ogen zich op de radicale Islam (als zijnde het Bijbelse 'rijk van het beest').'
 
Radicale Islam krijgt steeds meer aanhang
De radicale Islam is heden ten dage de enige wereldreligie die dodelijk geweld gebruikt als andersdenkenden zich weigeren te bekeren. De Rooms Katholieke Kerk paste het vermoorden van 'ongelovigen' voor het laatst toe tijdens de Kruistochten en de Inquisitie in de Middeleeuwen. 

Critici wijzen ten aanzien van dit soort berichten graag op de aanwezigheid van Westerse troepen in Irak en Afghanistan. De grote fout in deze misleidende voorstelling van zaken is dat zij doen alsof het hier (ook) om een religieuze oorlog gaat. Nergens worden moslims gedwongen om zich te bekeren tot het Christendom (of een andere religie). Sterker nog, een paar Amerikaanse soldaten die in Irak heimelijk Bijbels wilden verspreiden, werden disciplinair gestraft. De Bijbels werden vervolgens allemaal verbrand.

Feit is dat in de Koran Joden, Christenen en andersdenkenden op zijn best als tweederangs burgers worden beschouwd, die, als zij maar belasting betalen, getolereerd en uitgebuit mogen worden. Deze situatie is in de meeste door moslims overheerste landen nog steeds van toepassing. In latere passages in de Koran (die daarmee de eerdere 'vreedzamere' passages ongeldig verklaren, iets wat door veel 'gewone' moslims niet begrepen wordt, laat staan in het Westen) wordt ronduit opgeroepen om alle niet-moslims te dwingen de Islam te aanvaarden, op straffe van de dood (door onthoofding).
 
Tegelijkertijd dient opgemerkt te worden, dat de meeste 'gewone' moslims in zowel binnen- als buitenland niet geïnteresseerd zijn in een dergelijke religieuze oorlog of 'jihad' tegen 'ongelovigen'. Echter, in veel moslimlanden hebben extremisten die hier wél naar streven het voor het zeggen. De situatie op de Gazastrook is een treffend voorbeeld van hoe een radicale terreurgroepering een heel volk weet te gijzelen en zo bang maakt, dat dit toch massaal haar steun uitspreekt voor de extremisten van Hamas en Fatah.
 
Wat natuurlijk beslist niet meehelpt is de onder valse voorwendselen gestarte 'war on terror' , de na de false-flag aanslagen van 11 september 2001 ingezette militaire operaties tegen de Taliban in Afghanistan en Saddam Hussein in Irak. Hiermee is het Islamitisch radicalisme in de moslimwereld juist enorm versterkt (wat precies de bedoeling was van degenen die werkelijk de veroorzakers waren van 9/11, namelijk de achter de schermen van de Amerikaanse regering opererende machtselite, bestaande uit Vrijmetselaars en andere Illuminati-groeperingen).
 
De trieste realiteit dat volken en religies op deze manier tegen elkaar opgezet worden wist echter noch de geschiedenis, noch de huidige situatie in veel Islamitische landen uit. De Islam voerde in de loop der eeuwen talloze veroveringsoorlogen en wist tot twee keer toe diep in Europa door te dringen, alvorens verslagen te worden. Overal waar de Islam het voor het zeggen kreeg verdween de vrijheid en de democratie, werd een theocratisch moslimregime ingesteld en daalde het beschavings- en welvaartsniveau aanzienlijk.
 
Kortom, er bestaat geen simpel zwart/wit plaatje. De onthoofdingen en ander dodelijk geweld tegen Christenen laten zien dat radicale en extremistische elementen in de Islam wel degelijk de Koran letterlijk willen volgen en naleven, en dat zij steeds meer aanhang krijgen en daardoor steeds gevaarlijker worden. Als moslims in bijvoorbeeld Nederland, Europa en het Westen niet met hen geassocieerd willen worden, dan dienen zij zich -in plaats van altijd onmiddellijk ten onrechte te wijzen naar de Amerikaanse invasie van Irak en Afghanistan, als een vorm van rechtvaardiging voor het religieuze geweld van Islamisten- m.i. openlijk te distantiëren van dit soort -door de Koran gelegitimeerde- praktijken. Zo niet, dan hebben zij het groeiende wantrouwen van veel autochtone Europeanen naar mijn mening voor het grootste deel aan zichzelf te danken.
 
 
Xander
 
 
Zie ook:
 
23-12: Geen eten voor kinderen als moeder niet terugkeert naar Islam (/Christenen vogelvrij in Egypte)

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl