HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Dreigende crisis tussen Israël en VS over Jeruzalem
Dreigende crisis tussen Israël en VS over Jeruzalem
'Obama, Palestijnse Authoriteit en Arabische landen leggen Israël binnen enkele weken dwingend vredesverdrag op'

 
'.. dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.' (Zach.12:6)
 
De diepe meningsverschillen tussen Israël en de VS over de toekomst van Jeruzalem zorgen -ondanks sussende woorden van officiële diplomaten- voor een groeiende crisis in de relaties tussen beide landen. De Israëlische premier Benyamin Netanyahu benadrukte gisteren dat zijn regering geen enkele concessie zal doen ten aanzien van Jeruzalem, en dat de stad de ongedeelde en vrije hoofdstad van Israël zal blijven. Amerikaanse diplomaten reageerden hier afgelopen nacht scherp op door te stellen, dat de VS de Joodse bouwaktiviteiten in Oost Jeruzalem als net zo illegaal beschouwd als die in de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

De ruzie tussen Amerika en Israël spitst zich toe op de geplande bouw van 20 apartementen voor Joden in het Shepherd Hotel in Oost Jeruzalem. De VS eist op aandringen van de Palestijnse Authoriteit dat het project wordt stopgezet, waarna premier Netanyahu fel reageerde: 'Israël zal niet akkoord gaan met dit soort bevelen ten aanzien van Oost Jeruzalem. Een Verenigd Jeruzalem is de hoofdstad van de Joden in het land Israël, en over onze soevereiniteit over de stad kan niet onderhandeld worden.'
 
'Ons beleid is dat inwoners van Jeruzalem overal een woning kunnen kopen. Dat is het beleid van iedere Israëlische regering geweest. Er is geen verbod voor Arabieren om apartementen in West Jeruzalem te kopen, dus is er ook geen verbod voor Joden om woningen in Oost Jeruzalem te kopen of te bouwen.'
 
Volgens Netanyahu accepteert de Israëlische regering geen enkel verbod voor Joden om zich te vestigen in wat voor deel van Jeruzalem dan ook. 'Wat zou er gebeuren als Joden werd verboden om zich in sommige wijken van Londen, New York, Parijs of Rome te vestigen? Daar zou absoluut internationaal protest tegen komen. Het is daarom nóg onmogelijker om akkoord te gaan met een dergelijk bevel ten aanzien van (Oost) Jeruzalem.'
 
De Israëlische premier verklaarde tevens dat hij verrast was door de Amerikaanse eis. 'Tijdens mijn gesprek met Obama in Washington heb ik hem duidelijk gezegd dat ik geen enkele restrictie ten aanzien van onze soevereiniteit over Jeruzalem zal accepteren. Ik heb hem verteld dat Jeruzalem geen nederzetting is en er dus niet te praten valt over een stop op de bouwaktiviteiten in de stad.'
 
Tijdens zijn eerste termijn als premier (1996-1999) liet Netanyahu 20.000 woningen in Oost Jeruzalem bouwen. 'Daarmee trotseerde ik de hele wereld,' voegde hij er aan toe. 'En daarom zal ik ook nu absoluut niet capituleren - zeker niet omdat we het over slechts 20 apartementen hebben.' Het land waarop het hotel staat waarin deze apartementen moeten komen is al sinds 1985 in Joods bezit.
 
Netanyahu kreeg bijval van diverse ministers uit zijn kabinet. Minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman noemde de Amerikaanse eis 'onbegrijpelijk', terwijl minister van Binnenlandse Zaken Eli Yishai verklaarde dat 'geen enkele authoriteit in de wereld de bouwaktiviteiten in Jeruzalem kan stoppen.'
 
Israëlische veiligheidsdiensten meldden het kabinet dat Sheikh Yusuf Qaradawi van het oliestaatje Qatar $ 21 miljoen dollar aan Hamas heeft gegeven om gebouwen in Jeruzalem op te kopen en om te voorkomen dat Palestijnen hun land aan de Joden verkopen.

De Palestijnse Authoriteit heeft inmiddels wederom verklaard dat er geen compromissen mogelijk zijn over Oost Jeruzalem. Dat zal en moet volgens hen de hoofdstad van een onafhankelijke Palestijnse staat worden, en daarom moeten alle bouwaktiviteiten volgens hen onmiddellijk gestopt worden. De Palestijnen hebben als doelstelling dat er straks op zowel de Westelijke Jordaanoever als in Oost Jeruzalem geen enkele Jood meer woont. Als Israël hier niet mee akkoord gaat, dan komt er wat de Palestijnen betreft definitief geen vredesverdrag.
 
Niet alleen lijkt de VS nu de kant van de Palestijnen gekozen te hebben, maar ook dreigt de regering Obama, in samenwerking met de Palestijnse Authoriteit en gematigde Arabische staten, binnen enkele weken een vredesplan met een strikte en definitieve tijdslimiet aan Israël te willen opleggen. Onderdeel van Obama's plan is een totale bouwstop in de Joodse nederzettingen, en zoals het zich nu laat aanzien ook in Oost Jeruzalem.
 
'Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen... Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout... dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem... Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.' (Zacharia 12:3+6+9)
 
Xander
 
Bronnen:
 
Ma'an News Agency 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl