Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

'WHO bereidt in het geheim gedwongen vaccinaties VS en Europa voor'
'WHO bereidt in het geheim gedwongen vaccinaties VS en Europa voor'
'Regeringen van ALLE landen worden bij grieppandemie ontbonden'

 
 
De Oostenrijkse onderzoeksjournalist Jane Burgermeister, die onlangs een klacht indiende tegen onder andere de VN, de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en president Obama vanwege poging tot massamoord via het vaccin tegen de Mexicaanse griep, schrijft dat de WHO in het geheim het gedwongen vaccineren van de hele bevolking van de VS, Europa en andere landen aan het voorbereiden is.

Dat concludeert Burgermeister mede naar aanleiding van het feit, dat de WHO geweigerd heeft om de details van een uiterst belangrijke vergadering met een Adviserende Vaccin Groep -waar een groot aantal officials van de vaccinproducenten Baxter, Novartis en Sanofi in zitten- naar buiten te brengen.

Onder de Internationale Gezondheids Voorschriften hebben richtlijnen van de WHO in het geval van een pandemie in alle 194 aangesloten landen een bindend karakter. Dat betekent dat de WHO tijdens de in de herfst van 2009 verwachte dodelijke H1N1 pandemie de authoriteit heeft om ALLE inwoners van ALLE 194 landen desnoods onder bedreiging met geweld te dwingen om zich te laten vaccineren. Ook kan de WHO quarantaines opleggen en reisverboden uitvaardigen.
 
Burgermeister zegt dat er duidelijk, verifieerbaar en ondubbelzinnig bewijs is dat de WHO het levende vogelgriepvirus aan Baxters dochterbedrijf in Oostenrijk heeft geleverd, dat vervolgens door Baxter werd gebruikt bij de produktie van 72 kilo vaccinmateriaal in februari. Baxter zond dit bewust besmette produkt vervolgens naar 16 laboratoria in vier landen, waardoor er bijna een wereldwijde pandemie werd veroorzaakt.
 
Omdat Baxter zich verplicht moet houden aan zeer strenge bioveiligheidseisen, kan de besmetting, produktie en verspreiding van het met het gevaarlijke vogelgriepvirus besmette materiaal nooit een ongeluk zijn geweest. Daarom moet Baxter volgens Burgermeister doelbewust misdadig hebben gehandeld. Naar aanleiding van haar aanklacht is de Oostenrijkse politie inmiddels een onderzoek gestart naar de handelwijze van Baxter.
 
Het wordt echter steeds duidelijker dat de WHO en Baxter slechts onderdelen zijn van een veel grotere criminele organisatie die in dienst staat van een zorgvuldig voorbereid en gecoördineerd plan van de 'machtselite' achter de schermen, om de wereldbevolking in de komende maanden en jaren fors uit te dunnen. Deze plannen vallen samen met het realiseren van een één-wereldregering, waar de WHO deel van zal uitmaken.
 
De WHO, een organisatie van de VN, lijkt een sleutelrol te spelen bij het coördineren van de werkzaamheden van de laboratoria, vaccinproducenten en overheden, met als doel de wereldbevolking te reduceren en zowel Noord Amerika als Europa politiek en economisch over te nemen:
 
1. De WHO geeft fondsen, steun en bescherming aan laboratoria bij het fabriceren en dodelijker maken van ziekteverwekkende virussen, en het patenteren van deze virussen.
 
2. De WHO geeft deze gefabriceerde, dodelijke ziekteverwekkers aan bedrijven zoals Baxter in Oostenrijk, waardoor Baxter in staat was om doelbewust vaccins te besmetten. Als de besmetting van 72 kilo vaccinmateriaal niet tijdig ontdekt was door een laborant in Tsjechië, zouden inmiddels miljoenen mensen geinjecteerd zijn met het vogelgriepvirus.
 
3. In het geval van een pandemie geeft de WHO het bevel tot gedwongen vaccinaties in alle 194 aangesloten landen, op 'aanbevelingen' die worden gedaan door een Adviserende Vaccin Groep, waar onder andere directieleden van bedrijven zoals Baxter zitting in hebben.
 
4. De WHO verstrekt Baxter, Novartis, Sanofi en andere bedrijven lucratieve contracten om deze vaccins te fabriceren.
 
Daarnaast zal de WHO bij het uitbreken van een pandemie ongekende macht krijgen over de hele wereld. In 2005 werden er namelijk speciale richtlijnen aangenomen, waarbij de overheden van ALLE landen -inclusief die van de VS- worden ontbonden en vervangen worden door speciale crisiscomité's, die de gezondheids- en veiligheidsstructuur van ieder land zullen overnemen, en die verantwoording schuldig zullen zijn aan de WHO en de EU in Europa, en aan de WHO en de VN in Noord Amerika. Hierdoor worden de WHO, de EU en de VN feitelijk de regering van groot deel van de hele wereld.

Als in de VS de zogenaamde Model Emergency Health Powers Act na instructies van de WHO wordt geactiveerd, zal het als een officiële misdaad bestempeld worden als Amerikanen weigeren het vaccin te ontvangen. De politie wordt geauthoriseerd om dodelijk geweld te gebruiken tegen deze 'criminele verdachten'. Massamoorden en grote aantallen doden zullen de economische ineenstorting bespoedigen, en de maatschappij in chaos doen ontaarden. Er ontstaan hongersnoden en oorlogen, zaken die allemaal meewerken aan het doel om de wereldbevolking te reduceren.
 
'Gevestigde media werkt doelbewust mee met genocideplannen'
De gevestigde media, die in handen zijn van dezelfde machtselite die de WHO financiert en controleert, verbergen deze feiten systematisch voor het grote publiek. Belangrijke informatie wordt doelbewust niet gegeven, met als gevolg dat verreweg de meeste mensen denken dat het H1N1 virus een vorm van een natuurlijke griep is, zelfs ondanks het feit dat de WHO de term 'varkensgriep' heeft laten vallen, wat een soort taktische erkenning was van het feit dat het Mexicaanse griepvirus kunstmatig gefabriceerd is.
 
Hierdoor geloven de meeste mensen nog steeds dat de vaccinproducenten daadwerkelijk een medicijn tegen de Mexicaanse griep zullen verstrekken. De realiteit is echter dat dit vaccin besmet zal zijn met 'verdunde' levende virussen, schadelijke metalen en andere giftige stoffen. De uit twee doses bestaande H1N1 vaccinaties zijn ontworpen om het immuunsysteem buiten werking te stellen, om vervolgens dit systeem bloot te stellen aan een levend virus.
 
Dit proces werd reeds in 1972 in het zogenaamde Strecker-memorandum van het WHO beschreven. Sinds die tijd is de WHO aktief op zoek naar manieren om het immuunsysteem van mensen te verzwakken. 
 
De beste bescherming tegen het H1N1 virus dat op de wereldbevolking is vrijgelaten en door mutaties uiteindelijk steeds dodelijker zal worden, is colloidaal zilver. Daarnaast zijn ook vitamines belangrijk (o.a. vitamine D, zoals vaker geschreven) om het immuunsysteem te versterken.
 
Noch de regering van de VS, noch die in Europa hebben echter besloten om colloidaal zilver in te slaan of om de bevolking voor te lichten over de juiste maatregelen om de komende dodelijke griepgolf te kunnen weerstaan. Integendeel, er zijn steeds meer signalen dat de komende paniek rond de pandemie juist gebruikt zal worden om de mensen over te halen de giftige vaccinaties te accepteren, die los van het virus zelf zeer schadelijk zijn voor onze gezondheid.
 
Door deze massavaccinatie zal de weg vrijgemaakt worden voor het loslaten van nóg dodelijkere griepvarianten en andere ziekteverwekkers. Daarom moeten er snel stappen worden ondernomen om de geplande massale vaccinaties tegen te houden, en tevens om de wetgeving die het gedwongen vaccineren van mensen legaliseert, buiten werking te stellen.
 
Burgermeister schrijft dat er in elk land een onderzoek ingesteld moet worden naar het internationale misdaadsyndicaat dat deze gruwelijke genocideplannen wil gaan uitvoeren. Daarom heeft de journalist in juni aanklachten ingediend bij de FBI tegen onder andere de WHO, de VN en president Obama. Obama wordt aangeklaagd omdat Burgermeister er zeker van is dat het misdaadsyndicaat zijn tentakels heeft uitgespreid tot in de hoogste regeringskringen, en er aanwijzingen zijn dat Obama direkte financiële belangen heeft bij Baxter.
 
Tevens zou er duidelijk bewijs zijn dat de Oostenrijkse (en daardoor hoogstwaarschijnlijk ook de overige Europese en Amerikaanse) media aktief betrokken zijn bij het verspreiden van leugens en desinformatie, met als doel de bevolking een vals gevoel van veiligheid te geven ten aanzien van de komende grieppandemie en de geplande vaccinaties.
 
Daarom is het van vitaal belang dat individuen en lokale authoriteiten effectieve maatregelen nemen om de bevolking te gaan beschermen tegen deze genocideplannen, zodat de impact van het gefabriceerde dodelijke H1N1 viruszo veel mogelijk beperkt wordt.
 
 
Xander
 
 
Zie ook:
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl