HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Visioenen kondigen aanstaande val van Amerika (Babylon) aan
Visioenen kondigen aanstaande val van Amerika (Babylon) aan

 
God zou voorganger Darren Smith hebben laten zien, dat grote delen van de VS er straks ongeveer zó uit zullen zien.
 
Dagelijks kom ik ze tegen; nieuwe visioenen over de aanstaande val, soms zelfs totale vernietiging, van Amerika. Er zijn komplete profetische websites met soms honderden van dit soort visioenen (ook over tal van andere onderwerpen) bij elkaar verzameld.
 
De eerste visioenen over de 'val van Babylon', waar negen van de tien keer de Verenigde Staten mee worden bedoeld, dateren al van tientallen jaren geleden. Slechts zelden heb ik (delen van) dergelijke visioenen geplaatst, mede omdat ze naar mijn overtuiging vaak verward worden met gewone dromen of zelfs een bizarre vorm van 'wishful thinking' weergeven. Voor onderstaand visioen van 1 juni maak ik echter een uitzondering.
De reden van deze uitzondering is tweeledig:
 
- Vooral de laatste tijd (maanden, enkele jaren) hebben de visioenen, die ongelooflijk snel in aantal zijn toegenomen, veel overeenkomsten. Dit visioen zou je wat dat betreft als een voorbeeld voor een aantal andere dromen en visioenen kunnen zien.
 
- De bron. Dit visioen werd ontvangen door de Baptistenvoorganger Darren Smith, die naar mijn idee een gemeente leidt (in Galveston, Texas) die -helaas als één van de weinige- dicht de oorspronkelijke Bijbelse bedoeling benadert. Daklozen worden geholpen (en niet éénmalig), armen wordt geld gegeven, huizen van weduwen worden opgeknapt, etcetera. Alle inkomsten worden hieraan besteed.
 
Daarnaast: geen hoogdravende taal over 'zelfverwezenlijking', geen dure nieuwe kerkgebouwen, geen mooie technische installaties, etcetera, maar een letterlijke vertaling van de opdracht om het evangelie ook (of juist) in daden bij de mensen te brengen. En zeker ook belangrijk: geen traditionele kerkelijke hiërarchie (van 'hoog' tot 'laag'); alle oudsten hebben geen heersende, maar dienende functies.

Verder gelooft Smith volledig in het profetische woord en in de profetische gave, maar past hij dit slechts met grote terughoudendheid toe. Tot slot vormt zijn visioen een bevestiging en aanvulling van de waarschuwing van David Wilkerson (7 maart, zie dit artikel).
 
De val van Babylon - een visioen van Darren Smith (1 juni 2009)
 
De Heer hield me het grootste deel van de nacht wakker met een woord dat ik moet delen, en wel nú. Vaak wacht ik en bid ik over wat ik in mijn geest gehoord heb, maar deze keer kan ik niet wachten met dit te vertellen.
 
Toen ik afgelopen nacht voor het slapen gaan aan het bidden was, gaf de Heer me een visioen waar ik erg door van slag was. In het visioen zag ik dit land (de VS) in vier delen uiteen vallen, ieder deel onder zijn eigen vlag. In iedere regio waren er verschrikkelijke verwoestingen, en er waren vele doden. Toen ik naar al deze verwoestingen keek moest ik huilen. De Heer vroeg me toen: 'Waarom huil je over de val van Babylon? Trouwens, waarom heb je eigenlijk gebeden voor de genezing van Babylon?
 
Ik had er geen antwoord op. De Heer opende vervolgens een boekrol en begon de beschuldigingen tegen ons land op te noemen. Vóór iedere beschuldiging noemde hij de VS iedere keer duidelijk 'Babylon'.
 
Het was een lange lijst, die zaken bevatte zoals het vermoorden van hele generaties ongeboren kinderen. Hij voegde hier aan toe, dat deze baby's waren opgeofferd aan de god van het 'zelf'. Daarnaast stonden er hebzucht, trots, overspel en zo veel andere dingen op, dat ik ze niet eens allemaal kon lezen.
 
Ik was verpletterd door al die aanklachten, en voelde me gebroken door het feit dat we leven in een land dat zó ver verwijderd is van God en in totale vijandschap met het Koninkrijk van God leeft, en we ons toch hier zo prettig voelen. We zijn precies zoals Lot leefde in Sodom. De voorspoed in dit land heeft ons verblindt voor het kwaad dat over ons land heerst. We klagen over hoe erg het is, maar ondertussen houden we ons er uit alle macht aan vast.
 
De Heer zei me om door Zijn ogen naar deze natie te kijken, niet door de mijne. Ik hoefde dat niet lang te doen voordat ik het er wel mee eens moest zijn, en berouw moest tonen voor het liefhebben van Babylon. Na mijn berouw vertelde de Heer me om me te gaan voorbereiden op de herfst, omdat de tijd aan het opraken is. Amerika is reeds veroordeeld. Een schokkende tijd is aangebroken, en het zal vanaf deze zomer steeds erger worden. Er zullen overal water- en voedseltekorten zijn, en ook een tekort aan brandstof. Eerst worden de grote steden getroffen door sociale onrust, daarna ook het platteland.
 
Natuurrampen zullen de middelen van dit land uitputten, en uiteindelijk doen breken. De overheid zal dit aangrijpen om ons onze vrijheid af te nemen. Broeders in noorden, let op: jullie zullen dit al snel gaan meemaken. Zoek alsjeblieft kontakt met de Heer voor leiding, want jullie hebben bijna geen tijd meer. Ook de westkust zal dit spoedig gaan meemaken - bereid je alsjeblieft voor.
 
In het visoen zag ik in het midden van ons land een grote, troosteloze vlakte, waar alles weggevaagd was. Ook zag ik massa's mensen die maar wat ronddoolden. Ze waren haveloos en vuil, bijna dood, en hadden geen enkele hulp in het vooruitzicht. De meesten van jullie die dit lezen zullen vast denken dat ik gek ben, maar ik moet trouw zijn en met jullie delen wat aan mij getoond is.
 
De Heer zei me om van de bergtoppen te schreeuwen dat de mensen berouw moeten tonen en Hem nú moeten zoeken!! We hebben geen tijd meer om ons met de pleziertjes van de wereld bezig te houden. Hij heeft me ook gezegd hoe ik de mensen moet voorbereiden om door deze schokkende tijd het Koninkrijk binnen te gaan, en ik moet dus trouw zijn om dit woord, overal waar ik een open deur vind, te prediken.
 
Als u hier meer van wilt weten, neem dan kontakt met mij op. Maar ik moet u waarschuwen dat de tijd aan het opraken is. We moeten stoppen met leven alsof we nog alle tijd van de wereld hebben. Ook moeten we stoppen met huilen over de val van Babylon, en ons dringend met het Koninkrijk bezig gaan houden (lett. 'ons in het Koninkrijk dringen').
 
Darren Smith, streetscapeministries@yahoo.com
 
Ook hier wil ik nogmaals benadrukken, dat mensen beslist niet moeten denken 'O, dat gebeurt straks alleen aan de overkant van de oceaan'. Ik hoop dat men beseft, dat áls dit visioen en talloze vergelijkbare andere visioenen inderdaad van de Heer blijken te zijn en uitkomen, er totale chaos en paniek over de hele wereld zal uitbreken. De wereldeconomie zal volkomen instorten, zeker de Europese, aangezien deze nauw verbonden is met die van de VS. Wellicht blijven ons dergelijke verwoestingen als God aan onder andere Smith heeft laten zien, bespaard, maar het is in dat geval onvermijdelijk dat ook wij een hele zware tijd tegemoet gaan. Daarnaast staat het naar mijn mening buiten kijf, dat de aanklachten van de Heer tegen Amerika, net zo goed kunnen worden toegepast op Europa.
 
Geen leuke boodschap, en veel christenen zullen deze afwijzen, omdat zij geleerd hebben dat het profetische eindtijdboek Openbaring, waarin al deze rampen zijn voorzegd, slechts symbolisch zijn. Ze kunnen er niet bij dat God's liefde ook zoiets bevat als een rechtvaardig oordeel. Laten we daarom hopen en bidden dat we bewaard zullen worden voor 'de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal' (Opb.3:10), en in staat zullen zijn om 'te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.' (Lukas 21:36) Want dat is onze grote hoop!
 
Xander
 
Zie ook:

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl