Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Varkensgriep: Wordt dit de geplande wereldwijde pandemie?
Varkensgriep: Wordt dit de geplande wereldwijde pandemie?
Onlangs uit militair lab 'vermist' virus heeft sterftecijfer van 33% - Zeven toonaangevende microbiologen sterven binnen korte tijd 'onnatuurlijke' dood - Experts: Varkensgriepvirus lijkt 'gefabriceerd'

 
Op 12 maart plaatsten we het artikel 'Amerikaanse militaire studie uit 1996 'voorzag' griep pandemie in 2009', waarin stond dat er in dit jaar een uitbraak zou kunnen komen met een door mensen veranderd griepvirus, waardoor tientallen miljoenen mensen zouden kunnen omkomen.
 
De uitbraak van varkensgriep in Mexico, die al meer dan 100 mensenlevens kostte en die zich verspreid heeft naar de VS, Canada, Nieuw Zeeland en nu ook Europa (Spanje, Frankrijk en Schotland), zou heel goed de eerste fase kunnen zijn van dit huiveringwekkende scenario, temeer omdat er steeds meer aanwijzingen komen, die er inderdaad op zouden kunnen wijzen dat er al jaren voorbereidingen worden getroffen om dit gruwelijke plan in 2009 ten uitvoer te brengen.
Voorbereiding 1: Kampen, doodskisten en massagraven
Mogelijk al kort na het verschijnen van de eerder genoemde Amerikaanse militaire studie uit 1996, zijn de voorbereidingen voor een uiterst dodelijke, wereldwijde griepuitbraak begonnen. Diverse websites, waaronder deze, hebben regelmatig bericht over de tientallen, waarschijnlijk zelfs honderden FEMA (Federal Emergency Management Agency)-kampen, die er de afgelopen jaren in de VS zijn gebouwd. De sterk op concentratiekampen lijkende installaties zijn nu nog leeg.
 
Speculaties over het hoe-en-waarom van deze kampen te over. Worden in de -mogelijk al zeer nabije- toekomst tegenstanders van de regering -inmiddels officieel aangeduid als 'potentiële terroristen'- hierin opgesloten en geëlimineerd? Worden ze gebruikt als dekmantel voor uit het buitenland afkomstige terroristen, die op bevel overal aanslagen zullen plegen, waardoor er totale paniek ontstaat? Of zijn ze misschien bedoeld als 'exterminatie-centra' voor massa's mensen, die gëinfecteerd zijn met een uiterst besmettelijk, dodelijk virus?
 
Begin 2008 werd op diverse sites het nieuws gerapporteerd, dat de FEMA bij het in Alabama gevestigde bedrijf Polyguard Vaults een order had geplaatst voor één miljoen plastic doodskisten, waar zes lijken tegelijkertijd in zouden passen. In de zomer van dat jaar verschenen er foto's en filmpjes van 500.000 van deze plastic doodskisten, die opgeslagen zijn op een open veld ergens in Georgia, dat goed te zien is op Google Maps).

Verder informeert de FEMA sinds vorig jaar in het hele land bij de lokale authoriteiten, wat de beste lokaties zijn voor massagraven, in het geval van een 'eventuele ramp'. Begrafenisondernemers krijgen het verzoek van de overheid, of ze na een niet nader aangeduide catastrofale gebeurtenis, willen meewerken aan het 'wegwerken' van de vele doden. Op (bijvoorbeeld militaire) begraafplaatsen van de overheid is men sinds maart daadwerkelijk begonnen met het aanleggen van massagraven. Op dit filmpje (3 min.) is goed te zien hoe in Phoenix, Arizona, grote betonnen bakken in de grond worden geplaatst, die ruimte bieden aan grote aantallen van de eerder genoemde plastic doodskisten:
 


'Waarschijnlijk gewoon voorbereidingen van de overheid voor een eventuele ramp,' was en is de veelgehoorde uitleg. Inderdaad - maar wat voor ramp had de Amerikaanse overheid precies in gedachten, toen er voorbereidingen werden getroffen voor het 'verwerken' van vele miljoenen doden? Zelfs de grootste aanslag in de VS ooit, op 9/11/01, kostte immers 'slechts' 3000 mensen het leven.
 
Voorbereiding 2: Wettelijke bevoegdheden voor o.a. verplichte vaccinaties
Al 38 van de 50 Amerikaanse staten hebben de in november 2008 opgestelde MEHPA-wet ingevoerd. Deze 'Model Emergency Health Powers Act' is bedoeld om de Staten voldoende bevoegdheden te geven in het geval van een publieke gezondheids-noodtoestand, zoals die zou kunnen onstaan na een natuurramp, een kernexplosie of een bioterroristische aanval.
 
Nadat er een zo'n 'public health emergency' is uitgeroepen, kan de gouverneur van een Staat volgens de MEHPA-wet éénzijdig en zonder overleg met de gezondheidsauthoriteiten en justitie, besluiten tot:
 
- Verplichte vaccinaties en eventuele medische behandelingen voor iedereen. Mensen die weigeren, worden als misdadigers beschouwd en in quarantaine geplaatst. 
 
- Het in beslag nemen en zo nodig vernietigen van alle persoonlijke bezittingen, inclusief onroerend goed, voedsel, medicijnen, brandstof en kleding. Mensen hebben geen recht op enige compensatie.
 
- Het mensen en bedrijven verplichten tot het verrichten van diensten voor de overheid.

- Het opleggen van rantsoenen, prijscontrole, quota's en reisbeperkingen.
 
- Het opschorten van wetgeving en andere wettelijke bepalingen, die de aanpak van de ontstane noodsituatie in de weg kunnen staan.

Daarnaast eist de FEMA sinds december 2008, dat iedere county (soort kleine Amerikaanse provincie) in het hele land een 'Hazard Mitigation Plan' (Rampenplan) opstelt, dat voorziet in het verplicht vaccineren van de hele bevolking binnen een tijdsbestek van 48 uur.

Voorbereiding 3: Uit de weg ruimen van potentiële tegenstanders
In een tijdbestek van slechts vier maanden (november 2008 - februari 2009) zijn zeven internationaal toonaangevende microbiologen, die een door mensen geconstrueerd virus zouden kunnen identificeren en hier een vaccin tegen zouden kunnen ontwikkelen, een plotselinge dood gestorven. Zes stierven een 'onnatuurlijke' dood, de oorzaak van het zevende sterfgeval is 'twijfelachtig'.
 
Volgens sommigen zijn er gedurende die periode nog eens vijf andere microbiologen omgekomen, waardoor het totaal op 14 komt. Ook stierven er drie mensen die betrokken waren bij medisch onderzoek op het gebied van de volksgezondheid.

Voorafgaand aan deze mysterieuze sterfgevallen, werd op 4 oktober een passagiersvliegtuig, dat op weg was van Israël naar Novosibirsk (Siberië), 'per ongeluk' door een Oekraïnse luchtafweerraket neergehaald. Alle inzittenden kwamen om. Het vliegtuig zou vijf microbiologen aan boord gehad hebben. Zowel Israël als Novosibirsk zijn leidinggevende wereldcentra op het gebied van microbiologie.
 
Ten tijde van de vliegtuigcrash boven de Zwarte Zee, sloegen Israëlische journalisten alarm over de moord op twee Israëlische microbiologen, ogenschijnlijk gepleegd door 'terroristen'. Op 24 november stortte een toestel van Swissair, dat onderweg was van Berlijn naar Zürich, neer bij de landing. 24 van de 33 inzittenden kwamen om het leven, waaronder drie hooggeplaatste Israëlische medische officials - de enige drie Israëli's aan boord van het vliegtuig.
 
Vier van de zeven eerder genoemde wetenschappers die een 'onnatuurlijke' dood stierven, deden belangrijk onderzoek op het gebied van virusidentificatie. Alle plotseling gestorvenen stonden aan de top van hun vakgebied, en zouden bij een wereldwijde uitbraak met een biologisch wapen, bijvoorbeeld een geconstrueerd griepvirus, van enorm belang geweest zijn bij het ontwikkelen van een vaccin.
 
Experts: Varkensgriepvirus lijkt gefabriceerd
Volgens Anne Schuchat, directeur van het CDC (Centers for Disease Control)- Nationale Centrum voor Immunisering en Ademhalingsziektes, bestaat het bij Amerikanen aangetroffen varkensgriepvirus uit genetische elementen van vier verschillende griepvirussen, namelijk de Noord Amerikaanse Varkensgriep, de Noord Amerikaanse Vogelgriep, het menselijke influenza A virus (subtype H1N1), en het Varkensgriepvirus zoals dat in Azië en Europa voorkomt.
 
Deze nieuwe, uit 4 griepvirussen bestaande combinatie is volgens een celbioloog en een bij het Johns Hopkins centrum werkzame medische doctor 'hoogst ongebruikelijk', en zou door mensen gefabriceerd kunnen zijn. Het feit dat er ook elementen van het vogelgriepvirus in verwerkt zijn, is daar volgens hen een sterke aanwijzing voor, alsmede ook de hercombinatie van meer dan twee verschillende griepvirussen, iets wat uiterst zeldzaam is.
 
Er is nog geen vaccin tegen de nieuwe variant van het varkensgriepvirus ontwikkeld, dat tot nu toe in Mexico een sterftepercentage van 10% lijkt te hebben (ruim 100 doden op 1000 ziektegevallen). Gaan we er van uit dat er inmiddels dubbel zoveel mensen besmet zijn, dan wordt dit percentage 5%. 
 
Vermist virus blijkt véél dodelijk dan gemeld
In het artikel 'VS: vermiste virussen, martial-law oefeningen en geplande 'zuiveringen' (24 april) staat onder andere, hoe er drie flesjes met een potentieel gevaarlijk virus (Equine Encephalitis) uit een Amerikaans militair laboratorium verdwenen zijn.

Door CNN werd gemeld, dat 1 op de 100 mensen sterft na besmetting met dit virus, dat door muggen wordt verspreid en eveneens een soort griep veroorzaakt. Volgens de officiële gegevens van het CDC blijkt echter, dat de verschillende varianten van het Equine Encephalitis virus maar liefst één derde van alle besmette personen doen sterven. Daarmee is het één van de meest dodelijke, door muggen overgebrachte ziektes in de VS, waar geen vaccin voor beschikbaar is. En van degenen die besmetting met het virus overleven, houdt 50% permanent hersenletsel over.
 
Tot nu toe worden jaarlijks gemiddeld slechts 5 mensen besmet met Equine Encephalitis. De vermissing van de flesjes is echter een grote bron van zorg, omdat het virus zou kunnen worden ingezet als een zeer dodelijk biologisch massavernietigingswapen.
 
2 mei: 'Pandemie Vaccinatie Training' in Texas
Op 20 maart -dus nog ruim vóór het uitbreken van de varkensgriep in Mexico- werd er in de Texas Gazette-Enterprise krant een 'pandemie vaccinatie training' aangekondigd, die op zaterdag 2 mei zal plaatsvinden.
 
Behalve het feit dat deze oefening heel 'toevallig' samenvalt met de recente verspreiding van de varkensgriep naar de VS, is het eveneens opmerkelijk dat troepen van de Texaanse Nationale Garde aan deze training zullen deelnemen, door onder andere het opzetten van 'drive-thru vaccinatie klinieken'.
 
Nog vreemder is de publieke verklaring van officials, dat een dergelijke noodvaccinatie van de hele bevolking alleen al in Guadalupe County (waar de oefening zal plaatsvinden) een 66 kilometer lange file tot gevolg zou hebben. In de dicht bij de Mexicaanse grens gelegen Amerikaanse stad San Antonio zou deze file zich zelfs uitstrekken 'tot in Canada'.
 
Een vergelijking met 11 september 2001 dringt zich op, toen het Amerikaanse Noordelijke militaire Commando (NORAD), precies op de morgen van de aanslagen, een uitgebreide terreuroefening had georganiseerd. Is de aanstaande pandemie-vaccinatie oefening op 2 mei eveneens een voorbode van een grote catastrofe?
 
Vaccinatie erger dan het virus?
Hoewel het varkensvirus in de VS mensen slechts ziek lijkt te maken en niet doet sterven, doemt er, in het licht van de zojuist genoemde 'pandemie vaccinatie training' en de daarvoor besproken wettelijke ingevoerde mogelijkheid tot verplichte vaccinaties, een alternatief, duister scenario aan de horizon op. Wat als de huidige verspreiding van het varkensgriepvirus als voorwendsel zal worden gebruikt om de hele bevolking in een getroffen land, verplicht te vaccineren?
 
In de VS is er de afgelopen jaren een strategische nationale voorraad van ongeteste, onbewezen, en dus potentieel levensgevaarlijke vaccins aangelegd, die gebaseerd zijn op menselijke niercellen en gefabriceerd zijn in China. Volgens sommige komplottheorie-sites zou de Chinese minister van Defensie, Chi Haotian, in 2005 verklaard hebben, dat China de VS 'in één klap zal schoonvegen' met behulp van een nieuw 'biologisch wapen'.
 
Het via vaccinaties besmetten van de bevolking met een dodelijk virus, zou prima passen bij de in de Georgia Guidestones gebeitelde doelstelling nr. 1 van de Nieuwe Wereld Orde, om de wereldbevolking terug te brengen naar 500 miljoen mensen.
 
Tussen 1918-1920 vielen er bij de wereldwijde uitbraak van de Spaanse griep (H1N1) in de ontwikkelde landen zo'n 20 miljoen doden, en naar schatting in de onontwikkelde wereld zo'n 80 a 100 miljoen. 20% van de wereldbevolking werd besmet. Het huidige 'nieuwe' varkensgriepvirus zou met dezelfde percentages ruim 1,3 miljard mensen besmetten, waarvan er circa 65 miljoen zouden sterven. Zou het echter het vermiste Equine Encephalitis virus betreffen, dan zouden er maar liefst 440 miljoen mensen kunnen omkomen.

Vergezocht?
Voor sommige mensen zal het idee dat machten en krachten achter de schermen doelbewust een grieppandemie willen veroorzaken, waardoor wereldwijd minstens tientallen miljoenen mensen zullen sterven, misschien veel te vergezocht klinken.
 
Deze mensen zouden mogelijk op andere gedachten komen, als ze dit onderstaande overheidsspotje hebben bekeken, dat vorig jaar op Amerikaanse TV-stations te zien was:
 
 
'In de 20e eeuw stierven meer Amerikanen door griepepidemiën, dan in de Eerste Wereldoorlog. Het zal opnieuw gaan gebeuren.'

 
Xander
 
Bronnen:
 
 
Zie ook:
 
12-03: Amerikaanse militaire studie uit 1996 'voorzag' griep pandemie in 2009 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl