Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Visioen Messiaanse Jood: 'Poort van genade bijna gesloten'
Visioen Messiaanse Jood: 'Poort van genade bijna gesloten'
God toont Maurice Sklar aanstaande Opname en uitstorten van Zijn toorn over de Aarde

 
Nog maar een zeer korte tijd en de geestelijke rivier die uit de poort van genade stroomt en die de Aarde nog steeds verlicht, wordt gesloten.
 
De bekende Messiaanse Jood Maurice Sklar (solo-violist in 'Shalom Jerusalem' muziekvideo van enkele jaren geleden / Maurice Sklar Ministries) heeft volgens eigen zeggen gisteren een visioen van God gekregen, waarin hem getoond werd dat de poort van genade voor de wereld bijna gesloten is, de opname nabij is, alsmede ook het uitstorten van God's toorn over de opstandige en onberouwelijke mensheid.
'Ik zag een poort met twee enorme deuren, één aan de linker- en één aan de rechterkant van de Aarde. Ze waren gemaakt van massief goud, waarin kostbare edelstenen gezet waren. Ze waren in de geestelijke dimensie boven de Aarde geplaatst. Achter de deuren bevond zich de hemel. Aan onze kant van de deuren was de Aarde, zwevend in de ruimte.
 
Toen zag ik aan beide kanten van de twee deuren een machtige engel staan. Ze stonden daar als wachters die de toegangen of poorten tussen de twee dimensies bewaakten. Ze hadden ieder een groot, brandend zwaard in hun handen, waar de vlammen vanaf spatten. Ik was verbijsterd en onder de indruk van hun glorie en afmetingen. Ze leken net zo groot als de hele Aarde onder hen. De deuren waren zelfs nóg groter!
 
Beide engelen en de deuren leken net zo helder te schitteren als de zon. Vanuit de kant van de hemel stroomde licht als een rivier naar de Aarde toe. En toen ik in het glorieuze licht keek, zag ik de Heer op Zijn troon zitten, in grote majesteit, met vele kronen op Zijn hoofd. Hij had een ijzeren-bronsachtige skepter in Zijn rechterhand en een ouderwets uitziende oogstsikkel in de andere.
 
Plotseling hoorde ik een stem. Het klonk als een bulderende oceaan van water en wind, toen Hij sprak. Ik heb nog nooit zo'n geluid gehoord. Hij zei:
 
'De tijd is gekomen om de deuren van genade voor de Aarde te sluiten. De naties hebben Mij en Mijn Vader lang genoeg verworpen. Haal de bescherming weg van de naties die Babylon hebben verkozen boven Mijn Koninkrijk. Ik zal hen niet langer beschermen voor de gevolgen van wat zij gezaaid hebben.'
 
Toen begonnen de engelen aan beide kanten van de deuren van de gouden poort langzaam de gigantische toegangspoort te sluiten. Ik zag dat het een langzaam proces was, omdat ik de seizoenen op Aarde voorbij zag gaan, en er enkele jaren overheen gingen voordat de deuren volledig gesloten waren. Terwijl de poort dichtging, kon ik in de rivier van licht kijken die zich over de Aarde uitvloeide. In deze rivier bevonden zich alle zegeningen, genezende genade, vergeving, onvoorwaardelijke agape-liefde, en een konstante stroom engelen die al deze geweldige zegeningen naar de Aarde brachten.
 
Vlak voordat de poortdeuren sloten, hoorde ik de stem van de Heer zeggen:
 
'Kom op naar hier, mijn Bruid, en ontsnap aan de toorn die op het punt staat over de Aarde uitgegoten te worden.'
 
Ik hoorde een bijna oorverdovende geluidsstoot van hemelse bazuinen, tegelijkertijd van beide engelen, en plotseling zag ik een menigte zielen -miljoenen en nog eens miljoenen- in een lichtflits heel snel van de Aarde opstijgen. De rivier van licht, die door de poort kwam, ontmoette hen in de bovenste atmosfeer van de Aarde, en keerde toen om. Toen steeg de rivier met alle zielen weer op van de Aarde, terug in de zich sluitende deuren van de hemel.
 
Nadat de zielen van de Aarde in de hemel waren opgenomen, zag ik hoe de deuren van de poort kompleet gesloten werden, véél sneller nu. Toen werd het zó donker dat ik niet eens meer de sterren kon zien. Er was geen rivier van licht meer die op de Aarde vloeide. De Aarde was bedekt met wat op een wit hexagon-gevormd web van neonlicht leek, dat heel snel ondoorzichtig werd, zodat ik niet langer de Aarde eronder kon zien. Waar ik net nog de oceanen en het land kon zien, zag ik nu een bruinachtige kleur, zoals van een stilstaande vijver.
 
Toen werd de hele Aarde bijna net zo snel in de dikste donkerste duisternis opgeslokt die ik ooit heb gezien. Het leek wel een zwart gat in het universum. De rest van het heelal leek er licht bij, om het zo te omschrijven.
 
Ik voelde me beroerd en hopeloos toen ik dat zag. Toen hoorde ik het geschreeuw van vele miljoenen zielen, waarvan ik wist dat zij in die duisternis op de Aarde opgesloten zaten. Op dat moment sprak de Heilige Geest tot mij en zei:
 
'Dit komt nu over de hele Aarde als een strik en een val. Dit is wat de naties hebben gekozen. Zoals zij gehandeld hebben, zo zal met hen gehandeld worden. Zoals zij vervloekt hebben, zo zullen zij vervloekt worden. Zoals zij veroordeeld hebben, zo zullen zij veroordeeld worden. De tijd van Mijn toorn zal zeker komen. De naties zullen drinken van de wijn van Mijn toorn, die ik voor hen gemengd heb. Wee! Wee! Wee de Aarde, want het uur des oordeels is zeker gekomen. Babylon zal nu vallen en verteerd worden door het vuur van mijn toorn.'
 
Toen realiseerde ik me dat deze zaken zich nog in de toekomst zullen gaan afspelen. Maar ik wist op de één of andere manier ook dat het op handen was, heel dichtbij. Want toen zag ik opnieuw de deuren van de poort van genade, en die stonden nog deels open. Ik wist dat dit onze huidige tijd was, en voelde me enorm opgelucht dat de rivier van licht nog naar de Aarde stroomde. Maar de deuren waren zich snel aan het sluiten! Ze waren niet meer zo ver open als nog maar een paar jaar geleden. Ik wist dat we niet veel tijd meer hadden. De Heer sprak nogmaals, heel luid en krachtig:
 
'Waarschuw hen! De tijd is heel kort! Je moet het evangelie brengen en werken terwijl het nog dag is. De nacht komt zeer spoedig, en niemand kan dan ooit nog oogsten zoals in deze tijd van genade. De deuren van genade beginnen zich te sluiten. Heb berouw! Heb berouw, o Aarde, voordat de rivier van licht stopt met stromen. Want dan zullen jullie Mij zien, niet als de genadige Redder, maar als de Rechter van de hele Aarde. Wie zal luisteren en gehoor geven aan de laatste oproep van de zilveren bazuin van genade? Mijn Geest zal niet eeuwig met de zondige mens strijden. Kom tot Mij, nu er nog steeds een beetje tijd over is. Ik kom spoedig voor Mijn overwinnende Bruid. Hou jullie lampen brandende, waak en bid. Ik sta aan de deuren van genade! Ze sluiten zich snel. Kom in Mijn ark van veiligheid. Kom in de bruidskamer en de deuren zullen zich sluiten. Ik kom jullie halen, mijn geliefden!'
 
Ik bid dat wij allen God's profetische waarschuwing serieus nemen, en klaar zullen zijn als Hij komt voor Zijn prachtige Bruid.'
 
Maurice Sklar zou de afgelopen jaren vaker visioenen gehad hebben, waarin God hem onder andere de wereldwijde economische ineenstorting zou hebben laten zien, en een -voor velen waarschijnlijk onacceptabele- belofte van God aan George Bush, dat de rampen die Amerika zullen gaan treffen, niet zouden plaatsvinden, zolang hij nog president zou zijn.

Sklar schreef vorig jaar dat God hem toonde dat het lot van de VS bezegeld zou zijn, als de Amerikanen Barack Obama als nieuwe president zouden kiezen. Dan zou de ondergang van de VS onomkeerbaar zijn geworden.

Ook zou God hem hebben gezegd dat er nog drie oorlogen zullen komen, waarvan de eerste al héél dichtbij is:
 
1. Een oorlog van de islamitische landen tegen Israël (Iran, Syrië, Jordanië, Libanon, etc.). Dan zullen er voor het eerst kernwapens gebruikt worden. Het zal het einde betekenen van de islam; de moslimlanden die het einde van Israël nastreven, zullen in plaats daarvan zelf totaal vernietigd worden.
 
2. Als gevolg hiervan zal een internationale coalitie, geleid door Rusland, de moslimlanden te hulp komen. Dit zal de tweede oorlog zijn, waardoor Israël in grote benauwdheid zal komen, maar waarin God voor uitredding zal zorgen.
 
3. De bekende of beruchte allerlaatste oorlog, de slag bij/van Armageddon, vlak voorafgaand aan de zichtbare Wederkomst van Jezus Christus, die dan Zijn Koninkrijk op Aarde zal vestigen.

Sklar roept alle gelovigen op om te bidden, omdat God dit van ons vraagt. Bidden dat er nog zoveel mogelijk mensen tot inkeer zullen komen, vóórdat de poort van genade zich zal sluiten - want sluiten zal deze, en snel. Bidden voor de moslims, dat er nog zeer velen van hen Jezus zullen leren kennen, vóórdat hun landen weggevaagd zullen worden door het nucleaire vuur. En bidden voor onze in slaap gevallen medegelovigen, die niets willen weten van Zijn aanstaande komst, en in plaats van hun hoofd omhoog te heffen, hun ogen op deze wereld hebben gericht.
 
De tijd is nog maar héél kort, maar er is nog tijd!
 
Xander
 
Bron:
 
 
Zie ook:

28-03: Hoge New Agers: Obama zal wereld in tijdperk van licht brengen (/In 2012 wordt de christelijke wereld vervangen door de Luciferiaanse)
07-03: David Wilkerson waarschuwt voor aanstaande wereldschokkende calamiteit (/'God staat op het punt Zijn toorn over de wereld uit te gieten')

Reacties

atina op 24-10-2014 19:36

Ik ben via via bij dit artikel gekomen.En ja , de tijd is nog maar kort . Bid dag en nacht om Gods geest te mogen blijven ontvangen en je hoop te stellen op de Here jezus Christus 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl