Headlines























































































Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

'Onenigheid in VN over onthulling buitenaardsen aan mensheid'
'Onenigheid in VN over onthulling buitenaardsen aan mensheid'

 
In februari werd in mijn artikel 'Geheime VN-meeting: UFO's maken zich in 2017 openbaar' beschreven hoe twee New Yorkse researchers via een hooggeplaatste kontaktpersoon te horen zouden hebben gekregen dat tijdens een serie geheime VN-vergaderingen, gehouden op en vlak na 12 februari in New York, onthuld zou zijn dat buitenaardse wezens zich in 2017 aan de mensheid zullen openbaren.

Inmiddels is er via dezelfde researchers nieuwe informatie naar buiten gekomen over vervolgvergaderingen, waaruit blijkt dat er onenigheid is tussen diverse belangrijke VN-landen over de publieke bekendmaking van het bestaan van buitenaardse beschavingen.
Bron A
Inmiddels is er meer bekend over deze 'hooggeplaatste kontaktpersoon'. Natuurlijk moet hij anoniem blijven, maar in zijn vraaggesprek met onderzoekswetenschapper Michael Salla ('Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence', 2004*) en de New Yorkse researchers Clay en Shawn Pickering, verscheen hij in volledig uniform van de marine, inclusief insignes en geldige militaire ID-kaart.
 
'Bron A', zoals hij wordt genoemd, staat volgens hemzelf onder direkte orders van een Amerikaanse admiraal, die leiding geeft aan een achter de schermen opererende groep dissidente officieren, die bewust regelmatig materiaal en bewijs van het bestaan van buitenaardse wezens naar buiten laten lekken, omdat zij het niet eens zijn met de al decennia geldende geheimhouding voor het publiek.
 
Volgens Bron A was de vergadering op 12 februari 2008 een diplomatiek fiasco. De gesprekken ontaardden in politiek gekibbel. Daarom werd besloten om vervolgvergaderingen niet meer via de VN te laten verlopen, maar via lagere diplomaten en officieren, die minder de neiging zouden hebben om zich toe te spitsen op politieke verschillen. Deze 'middelzware' diplomaten en officieren zouden dan later verslag uitbrengen aan hun superieuren.
 
Onenigheid
Uit de eerste van deze vervolgvergaderingen, die op diverse locaties in verschillende landen werden gehouden, bleek dat de Amerikaanse Marine en daarmee de VS over het algemeen voorstander is van onthulling van het bestaan van buitenaardse wezens en beschavingen aan het publiek. Groot Brittannië en Frankrijk zouden dezelfde mening zijn toegedaan. Landen als Duitsland, India, Saudi Arabië en andere Islamitische landen zouden echter tegenstanders zijn.
 
Vooral de Indiase diplomaat zou onvermurwbaar zijn. China zorgde voor de nodige twistgesprekken omdat de Chinezen van mening zijn dat als de VS deze onthulling doorzetten, ze daar voor zouden moeten 'betalen'. Mede om deze redenen zouden de eerste vervolgvergaderingen over het algemeen stroef zijn verlopen.
 
Kontakt met aliens
Bron A benadrukte in het interview dat de Amerikaanse marine zich altijd geconcentreerd heeft op de bredere politieke aangelegenheden betreffende buitenaardsen. De Amerikaanse Luchtmacht is echter de afdeling die daadwerkelijk kontakt onderhoudt met de 'aliens'. Het Amerikaanse Leger, het ministerie van Energie en het ministerie van Homeland Security zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en voor de bases.
 
Dit wordt bevestigd door verslagen dat buitenaardsen in het verleden op Amerikaanse luchtmachtbases zijn verschenen en daar kontakt hebben gehad met vertegenwoordigers van de regering Eisenhower. Ook zijn er diverse bevestigingen dat het Amerikaanse leger bases beveiligt waar buitenaards-gerelateerde projecten worden uitgevoerd.
 
Hoe te reageren op UFO's
Tijdens de vervolgvergaderingen is vooral gediscussieerd over hoe de landen op de wereld moeten reageren op het vooruitzicht van het plotseling verschijnen van buitenaardse ruimteschepen boven hun landen. In dit licht is het vermeldenswaard dat het Japanse parlement in 2007 een debat hield over hetzelfde onderwerp.
 
Bron A, die bij de laatste twee van een serie van zes vergaderingen niet aanwezig was, kreeg van de admiraal die de leiding heeft over het 'geheime onthullingsprogramma', te horen wat er tijdens deze laatste vergaderingen besproken werd. De twee belangrijkste vragen die daarbij opdoemden waren:
 
- Wat doen we als (buitenaardse) ruimteschepen zichtbaar boven onze landen verschijnen?
- Wat als zij (buitenaardsen) eisen stellen, hoe moet onze collectieve reactie dan zijn?
 
Overeenstemming was er over de volgende punten:
 
- Als de schepen zonder duidelijk vijandige bedoelingen verschijnen, dan moet geen enkel land op Aarde vijandige akties ondernemen.
- De NAVO moet alles doen wat mogelijk is om te verzekeren dat er geen vijandig antwoord op het verschijnen van de buitenaardsen komt.
- Het internationale bankensysteem moet operationeel blijven, met een zo klein mogelijke verstoring van de wereldeconomieën.
 
Het moeilijkste punt zou volgens Bron A zijn hoe te verzekeren dat buitenaardse technologie en kennis over de hele wereld zou worden verspreid.
 
Bedreigingen en Black Projects
De interviewer, Michael Salla, bracht naar voren dat er berichten waren dat diplomaten fysiek bedreigd zouden zijn om hun mond te houden over de VN-discussies over UFO's en buitenaards leven. Een hoge Europese diplomaat zou deze bedreigingen hebben bevestigd.
 
Volgens Bron A zou één van de redenen dat de VN is gekozen voor deze gesprekken zijn dat de diplomaten heel goed zijn in het lekken van informatie. Dit was een belangrijke overweging in het kader van de 'gecontroleerde onthulling' zoals deze door de admiraal en andere hoge Amerikaanse marine-officieren is opgezet. De keuze van VN-ambassadeurs was een strategische keuze om het onthullingsproces te bevorderen. Alle ambassadeurs werden door hun lagere diplomaten en militaire attaché's volledig op de hoogte gesteld van de inhoud van de vergaderingen.
 
Bron A zegt dat de wereld over het algemeen vijandig staat tegenover de onthulling van buitenaards leven. Dat is één van de conclusies van de geheime Marine-eenheid. Onderzocht wordt waar deze vijandigheid vandaan komt en hoe het kan worden gereduceerd en geneutraliseerd.
 
Tevens bevestigde hij de berichten dat VN-diplomaten zijn bedreigd om niets te onthullen aan het publiek. De geheime Marine-eenheid probeert de bron van deze bedreigingen op te sporen. Tot nu toe zou het spoor leiden naar internationale bedrijven.
 
Veel defensieprojecten zouden in handen van bedrijven zijn gegeven. Via DARPA zijn bedrijven zoals Lockheed, Airbus, EADS, BAE etc. gecontracteerd. Bedrijven zouden veel beter zijn in het bewaren van geheimen dat het leger. Vaak werden kleinere bedrijven gekozen om zogenaamde 'black projects' uit te voeren. Kleine bedrijven kunnen hun medewerkers eenvoudiger discipline opleggen om informatie geheim te houden. Er zou in de geheime Marine-eenheid veel zorg zijn over de prominente rol van bedrijven bij het controleren van informatie en toegang tot buitenaards-gerelateerde projecten.
 
Conclusie
Vanwege het noodzakelijke anonieme karakter van Bron A en andere bronnen heeft de reguliere media geen aandacht besteed aan de geheime VN-vergadering op 12 februari. Alleen de onofficiële UFO/Exopolitieke gemeenschap heeft blijvende interesse getoond in de onthullingen van Bron A en is gaan proberen zijn informatie te verifiëren.
 
Bron A komt over als een eerlijk en betrouwbaar persoon, die daadwerkelijk deelneemt aan een verborgen groep hoge Amerikaanse marine-officieren die bewust informatie over het bestaan van buitenaardsen naar buiten laten lekken. Tevens gaf hij zijn volledige medewerking aan een onafhankelijke verificatie van zijn identiteit en zijn geloofsbrieven.
 
De omvang waarmee de Amerikaanse Marine en andere militaire afdelingen aan de kant zijn geschoven in het proces van internationalisering en het aan bedrijven overhandigen van buitenaards-gerelateerde proejcten, is een grote bron van zorg. Dit is vooral van belang in het licht van het feit dat de bedreigingen aan diplomaten om hun mond te houden over de geheime VN/UFO/Aliens vergaderingen, afkomstig lijken te zijn van bedrijven.
 
Het lijkt er echter op dat bronnen binnen de Amerikaanse marine de handen ineen hebben geslagen om, buiten het geprivatiseerde contolesysteem rond buitenaards-gerelateerde informatie en projecten om, op een gecontroleerde wijze het bestaan van buitenaardsen aan het publiek te onthulllen.
 
Xander
 
* Michael Salla, auteur van het baanbrekende 'Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence (Dandelion Books, 2004), haalt bewijs aan dat er maar liefst zeventien buitenaardse beschavingen zijn die op dit moment op verschillende manieren kontakt hebben met de mensheid. Daarnaast zouden er nog een onbekend aantal andere beschavingen zijn die de Aarde slechts in de gaten houden.

Bron: Ufo Digest

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.



Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl