Headlines20-10-14 

- Denemarken rolt rode loper uit voor terugkerende jihadstrijders


19-10-14 


18-10-14 


17-10-14 


16-10-14 


15-10-14 


14-10-14 


13-10-14 12-10-14 


11-10-14 


10-10-14 09-10-14 08-10-14 07-10-14 06-10-14 05-10-14 04-10-14 

 

03-10-14 02-10-14 01-10-14 30-09-14 29-09-14 28-09-14 27-09-14 

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Staat Javier Solana aan het hoofd van Daniëls 10-Statenbond?
Staat Javier Solana aan het hoofd van Daniëls 10-Statenbond?

 
Op 25 november 1999 werd Javier Solana (foto) benoemd tot secretaris-generaal van de West Europese Unie - een alliantie van 10 Europese landen waar ook Nederland toe behoort, en die wordt gezien als de ware centrum van de macht in de Europese Unie.
 
In dit achtergrondartikel wordt uitgebreid ingegaan op de vele aanwijzingen die een opmerkelijke overeenkomst aantonen met de in de bijbel voorspelde alliantie van 10 landen, die in de eindtijd haar macht aan de antichrist zal geven.

JAVIER SOLANA

Solana is  geboren op 14 Juli, 1942 als Javier Solana de Madariaga Madrid, Spanje. Van zijn moederkant, is hij de kleinzoon van beroemd Spaanse diplomaat/schrijver Salvador de Madariaga (1886-1978). De betekenis van zijn naam: Javier - Solana = redder - opgaande zon.

 

Solana heeft gestudeerd aan de  Pilar Universiteit van Gr, de exclusieve Katholieke middelbare school, waarna hij De Universiteit van Complutense (UCM) bezocht. In 1964 sloot aan hij zich heimelijk bij De Partij van Spaanse Socialistische Arbeiders (PSOE), wat onwettig was onder Franco sinds het eind van de Spaanse Burgeroorlog in 1939. In het zelfde jaar behaalde hij een diploma en bracht toen een studiejaar door bij De Hogere Raad van Spanje voor Wetenschappelijk Onderzoek (CSIC) en binnen het Verenigd Koninkrijk.

 

In 1965 ging hij naar de Verenigde Staten van Amerika, waar hij zes jaar studeerde bij diverse universiteiten. Hij bezocht de Universiteit van Chicago , vervolgens de Universiteit van Californië, San Diego, en stond toen ingeschreven bij de  Gediplomeerde School van Kunsten & Wetenschappen van Universiteit van Virginia in Charlottesville. Daar, onderwees hij fysica klassen als Medewerker van het Onderwijs

 

 

Na zijn terugkeer in Spanje in 1971 sloot Solana zich aan bij Democratisch Coördinatie van Madrid als vertegenwoordiger PSOE…

Hij werd benoemd tot Minister voor Buitenlandse zaken op 22 Juli, 1992, de dag vóór het openen van de II Ibero-American conferentie van de staatshoofden in Madrid, waar hij de vervanger werd van de terminaal zieke Francisco Fernández Ordóñez. Terwijl Spanje Op 27-28 November 1995, het  Voorzitterschap van de Raad van de EU  hield, ontwierp Javier Solana De Conferentie van Barcelona. Een verdrag werd bereikt tussen zevenentwintig naties met Solana die krediet bereikt voor wat hij riep een „proces ter bevordering van de culturele en economische eenheid in Mediterrane gebied ".

 

 

Op 5 December, 1995, werd Solana benoemd tot Secretaris-generaal van de  NAVO. Hij verving Willy Claes die vanwege een corruptieschandaal gedwongen was om af te treden.

Zijn benoeming leidde tot de nodige controverse, aangezien hij in het verleden een tegenstander was geweest van de NAVO.

Op 24 Maart 1998, lanceerde Solana luchtaanvallen op militaire en burgerlijke doelstellingen in Joegoslavië zonder toestemming  van de Veiligheidsraad wegens de oppositie van veto-dragend Rusland, een historische Orthodoxe Slavische bondgenoot van Servië. Hij rechtvaardigde de aanvallen op humanitaire gronden, en op de verantwoordelijkheid van NAVO om vrede in Europa te houden en het etnische reinigen en volkerenmoord te verhinderen, zoals dat was gebeurd tijdens de Bosnische Oorlog (1992-1995).

 

Na het verlaten van NAVO, werd  Solana in 1999 benoemd door De Europese Raad van Keulen als Secretaris-generaal van De Raad van de Europese Unie. Een administratieve positie maar men besloot dat de Secretaris-generaal ook benoemd zou worden tot Hoge Vertegenwoordiger voor Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB).

de bijbel voorspelt een militaire alliantie van 10 naties die uit het nieuwe Romeinse Imperium (de Europese Unie) zullen opkomen en onder de controle van Antichrist zal komen (Daniel 7:23 - 24). Onbekend bij vele Christenen, verscheen er in 1995 een militaire alliantie van 10 naties in Europa, de WEU (of de Bevoegdheden van het Verdrag van Brussel/the Brussels Treaty Powers.)

Deze 10 naties zijn lid van zowel NAVO en de Europese Unie. Wat hen samenbindt is een wederzijdse defensieverplichting in het kader van Artikel Vijf van het Verdrag van Brussel, wat betekent dat een aanval tegen één een aanval tegen allen is. slechts deze 10 naties zijn volwaardige leden en hebben stemrecht. Deze kernstaten houden niet alleen de militaire teugels van Europa dat groeit in handen, ook zijn zij het die de beslissingen maken. zie onderstaande  overzicht.

De 10 naties zijn: België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk

 

Deze grafiek is genomen uit de  Assemblage van de website van de Westeuropese Unie. Merk op dat slechts 10 naties volwaardige leden zijn en stemrecht hebben.

Op 25 november 1999 werd hij ook benoemd tot Secretaris-generaal van de Westeuropese Unie (WEU) de militaire tak van de EU, een alliantie van 10 naties. de ware zetel van de EU van macht. Onnodig te zeggen, maakten deze drie posities van Solana hem tot een krachtige nieuwe speler in het nieuwe Romeinse Imperium.  Op 5 Juni, 2000, keurden de 10 WEU naties Aanbeveling 666 van de Assemblage goed. Het belang van dit document voor de Raad van de Europese Unie was, dat de 10 Bevoegdheden van het Verdrag van Brussel als nieuwe militaire vleugel van de EU zouden moeten worden samengehouden. Het gaf de Hoge Representatieve noodsituatiebevoegdheden - bevoegdheden die zelfs de voorzitter van de EU niet heeft. Aangezien Solana Secretaris-generaal van beide was- zowel van de WEU en de Raad van Europa, was het eigenlijk Solana, door middel van Aanbeveling 666 die zichzelf deze bevoegdheden gaf.

Artikel 666 luidt:

General Report 1998 - Chapter V: Role of the Union in the world
Section 1: Common foreign and security policy (3/24)


666. In December the Vienna European Council expressed the opinion that the Secretary-General of the Council and High Representative for the CFSP should be appointed as soon as possible and be a personality with a strong political profile. It invited the Council to prepare common strategies on Russia, Ukraine, the Mediterranean region and the western Balkans, on the understanding that the first would be on Russia. Welcoming the new impetus given to the debate on a common European policy on security and defence, the European Council also noted that the CFSP should be backed by credible operational capabilities

Deze ene persoon is geacht om “ een persoonlijkheid te zijn met een sterk politiek profiel met als enige de bevoegdheid onder 666 “ om de Raad van de Europese Unie in het geval van een noodsituatie bijeen te roepen. ”

 

Het is daarbij op zijn minst een opmerkelijk detail, dat  Artikel 666 en Aanbeveling 666 zijn gelinkend aan de persoon die in dé primaire positie van leiding en macht verkeert:

Zie ook deze link: Assembly of the Western European Union ‘Recommendation 666’

 

 

Wanneer je de getalswaarde in het Hebreeuws optelt, komen we tot de volgende conclusie: “Javier Solana” – Ches=8/ bet=2/ resh=200 sin=300/ vav=6/ lamed=30/ nun=50/ avin=70/ =666

 

 

Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest” …In het Grieks: “Onomatosautou van ton arithomon tou”. De bijbel vertelt ons om het aantal te berekenen. Wanneer je de betekenis van het Griekse woord “omonatos” opzoekt, wat in dit vers gebruikt wordt, blijkt, dat dit Griekse woord een veel bredere betekenis dan slechts “naam”. Ook rang, beroep en positie zijn hiermee verbonden. En in dit uitzonderlijke geval is 666 op al deze punten verbonden aan Javier Solana.

 

“Name (G3686)
onoma (on'-om-ah)
From a presumed derivative of the base of G1097 (compare G3685); a “name” (literally or figuratively), (authority, character): - called, (+ sur-) name (-d).

 

 

1 januari, 2003: Griekenland, één van de 10 naties van de WEU, nam het halfjaarlijkse roterende voorzitterschap van de EU over. En op 1 Juli, nam Italië, een andere natie van de WEU, het voorzitterschap van de EU van Griekenland over. Waarom is dit het (misschien) van belang? Om te beginnen is deze orde - Griekenland dat door Italië (Rome) wordt gevolgd - de zelfde volgorde van koninkrijken die in het boek van Daniel worden voorspeld (Daniel 2:31 - 45, 10:20 - 21, 9:26). Ten tweede, aan het eind van het Griekse voorzitterschap, werd de EU-top gehouden in de Griekse stad van Thessaloniki. Ironisch, was het ook aan de Christenen in Thessaloniki dat Paulus zijn twee meest diepgaande brieven in het Nieuwe Testament betreffende de komst Antichrist stuurde.

 

 

In Juli 2003, leverde Solana zijn doctrine van 10 pagina’s over veiligheid aan de hoofden van de EU bij hun top in Griekenland. Het was getiteld: “Veilig Europa in een Betere Wereld”. Het bestond uit drie basisdelen. : Het creëren van economische en politieke stabiliteit door de buurt van de EU. Twee: Het vestigen van een nieuwe internationale orde. Drie: Het verhogen van de burgerlijke en militaire mogelijkheden van de EU om schurkenstaten en wapens van massavernietiging beter te bestrijden.
Het was verbazend om de reactie op Solana nieuwe doctrine te zien. Hij slaagde er diezelfde maand in om een strategisch verdrag met Washington te sluiten. Hoewel vele elementen van het verdrag geheim werden gehouden, was dit het strategische verdrag van een gezamenlijke inspanning tussen de EU en Amerika om de internationale oorlog te beginnen tegen terroristische groeperingen samen te vechten.

 

In 2004 werd zijn 5 jaarmandaat vernieuwd. Hij is ook voorzitter van geworden Het Europese Agentschap van de Defensie.

      

Javier Solana, the EU’s High Representative for the Common Foreign and Security Policy.

In Januari 2009 zal Solana waarschijnlijk benoemd worden tot "EU foreign minister" en daarmee nog meer macht en bevoegdheden krijgen. Een markant detail hierbij is, dat hij dan 66 jaar en 6 maanden oud zal zijn..

Javier Solana wordt “the voice of Europe” genoemd. Of zoals Chiraq vertelde: “Europa spreekt nu eindelijk met één stem, die van Javier Solana”.

"Whenever and wherever in the world there is a flare-up, Solana hastens onto the diplomatic stage and Europe’s voice is clearly heard" ("Süddeutsche Zeitung", 14 June 2001).

Of: “Solana now speaks and travels as the sole voice rather than one of three voices

 

 

DANIËL 9:27 EN DE OVEREENKOMST MET THE EUROPEAN NEIGHBORHOUD POLICY

 

 

Daniel 9:27 spreekt van de bevestiging (of het versterken) van een overeenkomst met velen. In 1995, werd de EuroMed overeenkomst, ook bekend als het Barcelona Proces, ondertekend door vele naties met inbegrip van Israël.

Ondanks zijn goede bedoelingen, bleek Euromed grotendeels niet succesvol in zijn inspanningen om solidariteit en vrede voor allen in kwestie te bereiken.  Het Europese Beleid van de Buurt (European Neigborhoud Policy) is een verbond met vele naties. Het is gefinancierd en uitgevoerd specifiek voor een spanwijdte van exact zeven jaar: 2007 – 2013 met een tussenperiode in 2010. Het bevat actieplannen en verzekeringen met betrekking tot vrede en veiligheid voor ieder deelnemend land, tussen Israël en de Palestijnse Instantie, en het Midden-Oosten als geheel, is inbegrepen in de overeenkomst.

Het Europese Beleid van de Buurt (ENP) en het Euromediterrane Vennootschap (het zogenaamde “Barcelona Proces ”) delen de zelfde basis, d.w.z. tweezijdige Associatieovereenkomsten met landen in het gebied. Beiden zijn ontworpen door Javier Solana.

Een Actieplan “ op de Bescherming en het Welzijn van Dieren ” werd ook goedgekeurd in 2006. Bepaalde overzichten en evaluaties, met inbegrip van die betreffende “ geplande specifieke acties om de bescherming en het welzijn van dieren te verbeteren, ” moeten in het midden van die zevenjarige periode (2010) plaatsvinden.

Wat dit laatste interessant maakt, is dat de Bijbel voorspelt, dat de antichrist het verbond na 3 ½ jaar zal verbreken, de offerdiensten zal stoppen en zichzelf in de tempel zal uitroepen tot God”.

volgens Javier Solana  „ademt het ENP nieuw het leven " in het Barcelona Proces van 1995. Het “bevestigt” c.q. “versterkt” de overeenkomst met velen. Wat fascinerend is, is dat ENP een specifieke spanwijdte heeft van 7 jaar ( 1 Januari 2007 – 31 December  2013) met een tussentijds overzicht in 2010 (waarbij Solana persoonlijk betrokken zal zijn) en dat dit verbond gesloten is door een leider waarvan zijn positie op meerdere punten gelinkend kan worden aan ‘666’ en die aan het hoofd staat van een militaire alliantie van tien naties (horens staan in de Bijbel voor militaire macht).

 

Wat maakt het totale plaatje nou zo interessant:

  • Een verbond voor exact zeven jaar, . Jan1 2007 -Dec.31, 2013
  • Een verbond gesloten tussen Israel en de EU, (voor de 1e keer in de geschiedenis)
  • Het is “versterkt”
  • Het is een verbond “gesloten met velen”.
  • Het heeft een “mid point review” na exact 3 ½ jaar (erg verdacht)
  • Het is ontworpen getekend en wordt geleid door de “ prins van  Europa” op meerde punten gelinkend aan 666, die tevens de leiding heeft over een militaire alliantie van 10 naties. WEU (erg bijzonder)
  • Het vond plaats in hetzelfde jaar dat de  EU een Imperium genoemd werd. (10 Juli 2007)
  • Het is gestart in hetzelfde jaar dat het Sanhedrin voor de eerste keer oproept tot het herstellen van de offerdiensten (2 April ,2007).

 

 


Alliantie van de V.N. van Beschavingen

 

 

Op 18 en 19 December, werd de nieuwe Alliantie van de V.N. van Beschavingen (AOC) formeel gecreërd. De sociale samenhangdimensie van het Proces van Barcelona werd eerst ontwikkeld en werd geïntroduceerde door Javier Solana in 1995 terwijl hij als rotatievoorzitter van Spanje op de Europese Raad diende. De sociale dimensie heeft de doelstelling om tot een gemeenschappelijke beschaving door culturele integratie en het bestrijden van godsdienstig fundamentalisme wereldwijd te leiden.

 

 

Het doel van de AOC is een conflict van beschavingen te vermijden door een brug tussen het Westen en de Moslimwereld te bouwen en het aanpakken van het religieuze fundamentalisme. Terwijl Kofi Annan het nieuwe globale vredesproject in New York presenteerde, reisde de Britse Eerste Minister Tony Blair het Midden-Oosten door. Blair verzocht gematigde Arabische staten om een alliantie met het Westen aan te gaan om godsdienstige extremisme te bestrijden en Iran te confronteren. Samenvattend, impliceert de vorming van de AoC  een gemilitariseerd met elkaar verbindend netwerk bestaand uit krachten hoofdzakelijk van de NAVO, voor het „behoud van de vrede“ van de EU, en van de V.N.

http://www.assemblee-nationale.fr/europe/euromed/anglais/doc1.pdf

 

Op de website van “de Alliantie van Beschavingen”  die nadat ik wat aan het scrollen geweest was, het bericht bevatte dat het doel van het AoC is:  zich de tegen politieke, sociale, en godsdienstige machten te verzetten die extremisme stimuleren. De eerste woorden op één van de documenten spraken volumes: Één Mensen - Één Doel - Één Geloof.


In de toespraak van Kofi Annan op de tweede vergadering Van de Groep van hoge ambtenaren AoC (HLG), identificeerde hij het „conflict van beschavingen“ probleem als dusdanig: „Het is belangrijk dat wij allen realiseren dat het probleem niet met het geloof maar met een kleine groep gelovigen - de extremisten te maken heeft,  die neigen om het geloof te misbruiken en verkeer